Hlavní stránka > Archiv článků > Dva mladí nadaní amatérští astronomové navštěvují naši hvězdárnu

Dva mladí nadaní amatérští astronomové navštěvují naši hvězdárnu

Hvězdárnu v Prostějově navštěvují v současné době dva nadšení a šikovní mladí zájemci o královnu věd – astronomii. Tito mladí hvězdáři se jmenují Jakub Kolář a Martin Tylšar. Jsou výjimeční tím, že se věnují každý svému vlastnímu odbornému programu a hvězdárna v Kolářových sadech se jim k tomu v rámci svých možností snaží vytvořit co nejlepší podmínky a přispět i zkušenostmi svých pracovníků.

Jakub Kolář a Matrin Tylšar

Jakub Kolář a Martin Tylšar při večerním pozorování.

 

Jakub Kolář se v rámci své středoškolské odborné činnosti věnuje studiu seeingu, jevu způsobenému zemskou atmosférou, který ovlivňuje obrazy hvězd. Protože zemská atmosféra je optické prostředí, které se neustále mění, mění se vzhled i poloha obrazů hvězd v zorném poli dalekohledu. Situace při sledování hvězdy zpod zemské atmosféry, je podobná, jako když sledujete obraz nějakého předmětu za plamenem. I když samozřejmě vliv zemské atmosféry na noční pozorování je mnohem menší než vliv horkého plamene, rozhodně není zanedbatelný a má významný podíl na zhoršení kvality obrazu vesmírných objektů, zejména při větším zvětšení. Pokud by tohoto jevu nebylo, byl by například obraz hvězd, či planet takřka perfektně ostrý, omezený jen teoterickou rozlišovací schopností optické soustavy dalekohledu. Seeing dokáží do značné míry eliminovat systémy adaptivní optiky využívané na špičkových observatořích u nejmodernějších obřích dalekohledů. V současnosti se Jakub Kolář v rámci své práce věnuje sběru dat. Ze strany hvězdárny mu byla poskytnuta technická podpora a po vzájemné konzultaci byl dohodnutý vhodný objekt i způsob jeho pozorování, aby jej bylo možné statisticky vyhodnotit. Výsledkem odborné práce Jakuba Koláře bude určení hodnoty seeingu v lokalitě Prostějova. Tak lze získat i prakticky využitelnou informaci týkající se astronomických pozorování na naší hvězdárně, například jaké může být dosaženo maximální rozlišení dalekohledu v reálných podmínkách a jaké má tedy vůbec smysl využívat maximální zvětšení při vizuálních pozorováních.  O tom, že Jakub Kolář je velmi nadaný mladý astronom, svědčí mimo jiné i skutečnost, že se v letošním celostátním kole Astronomické olympiády, které proběhlo 15. a 16. května v Ostravě, umístil na velmi solidním 10. místě.

Mizar a Alcor

Dvojhvězda Mizar a Alcor v souhvězdí Velké medvědice, která se stala hlavním cílem pozorování Jakuba Koláře. Snímek vlevo je pořízen digitální zrcadlovkou a ve výřezu vpravo je detail Mizara získaný webkamerou (pro větší rozlišení klikněte na snímek).

 

Druhým, velmi zaujatým a nadšeným členem našeho astronomického klubu Gemini II je Martin Tylšar, který se systematicky věnuje astronomické fotografii. Impulsem pro hlubší zájem o tuto část astronomie se stala výstava astrofotografií ing. Karla a Matrina Bůny „Krásy noční oblohy - neuvěřitelné možnosti současné amatérské astrofotografie“, jejíž vernisáž proběhla na naší hvězdárně 22. února tohoto roku. Postupně si pořídil kvalitní vybavení, které je nutné pro pořizování astronomických snímků a pustil se do práce. Pracuje na sobě tvrdě a nevynechá jedinou noc, kdy je možné pořídit data pro zpracování fotografie. Už dávno opustil představu laiků o tom, co je to vlastně astrofotografie a jak ji lze technicky získat. Postupně stoupá jeho náročnost na sebe sama a snímky které se mu v minulosti líbily, by dnes sítem jeho náročnosti rozhodně neprošly. Při této cestě jeho sebezdokonalování je rovněž zajímavá zkušenost, že všichni lidé, kteří se astronomií a astrofotografií zabývají, se kterými se dostal do styku a které požádal o odbornou radu, pomoc neodmítli a naopak mu velmi ochotně vycházeli vstříc. Je to možná tím, že astronomie je velmi ušlechtilý obor a stejně tak i lidé, kteří této královně věd propadli. V nedávné době poskytl Martin Tylšar rozhovor týkající se jeho fotografování astronomických objektů rovněž novinám Prostějovský deník. Tento článek  si můžete přečíst na internetové adrese:  http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/vesmir-je-pro-oci-cernobily-pro-snimek-vsak-ne-rika-amatersky-astrofotograf-2014.html. Níže nabízíme ke shlédnutí několik astronomických fotografií, které se Martinovi Tylšarovi podařilo získat během několika posledních měsíců na naší hvězdárně pomocí dalekohledu Newton, SKY-WATCHER 200/1000mm  a které svědčí o zlepšování dovedností tohoto našeho nadaného mladého astrofotografa: 

M27

Planetární mhovina Činka M27 v souhvězdí Lištičky (pro větší rozlišení klikněte na fotografii).

 

M31

Velká galaxie v Andromedě M31 a nad ní menší satelitní galaxie M32, která se jeví jako malá rozmazaná skvrna. Galaxie M31 je nejvzálenější objekt v přírodě, který lze pozorovat volnýma očima (pro větší rozlišení klikněte na fotografii).

 

Řasy

Řasová mlhovina v souhvězdí Labutě - zbytek po výbuchu supernovy. Veliké poděkování za vydařenou spolupráci patří v případě této astrofotografie Standovi Chlupovi. Spolupráce s ním je radost a oboustranné obohacování zkušenostmi (pro větší rozlišení klikněte na fotografii).

 

M57

Prstencová mlhovina M57 v souhvězdí Lyry. V orámované části je detail této planetární mlhoviny. Hvězda v pravé horní části snímku je viditelná volnýma očima a jmenuje se Sheliak (pro větší rozlišení klikněte na fotografii).

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/dva-mladi-nadani-amatersti-astronomove
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému