Hlavní stránka > Archiv článků > Experimentování je kořením při poznávání přírody a vesmíru

Experimentování je kořením při poznávání přírody a vesmíru

Ve čtvrtek 20. března bylo hezké počasí a tak jsme setkání klubu mladších zájemců o astronomii – Gemini I zahájili pozorováním fotosféry naší nejbližší hvězdy – Slunce. Téma schůzky bylo tentokrát nazváno „Ze života hvězd“ a týkalo se hvězdného vývoje od vzniku hvězd z prachoplynové mlhoviny až po jejich zánik. Různá stádia hvězdného vývoje se mimo jiné projevují změnami barev hvězd, takže fyzikální experiment se tentokrát týkal míchání barev a myslím, že se našim mladým hvězdářům líbil.

Míchání barev

Mícháním základních barev (červené, zelené a modré) vznikají žlutá tyrkysová a fialová a složením všech tří bílá.

 

Barevné stíny

Neobyčejný pohled nabízejí rovněž barevné stíny.

 

Večer bylo potom pro zájemce z klubu starších příznivců astronomie Gemini II uspořádáno mimořádné pozorování, při kterém jsme pomocí okuláru s Ronchiho mřížkou porovnávali kvalitu optiky dvou největších dalekohledů naší hvězdárny. Využili jsme přitom světla z nejjasnější hvězdy noční oblohy – Siria. Ukázali jsme si, že toto testování je možné provádět pouze pomocí světla z bodových zdrojů, jako jsou hvězdy. Plošné zdroje (v našem případě planeta Jupiter) se jako zdroj světla pro tento experiment nehodí. A protože byla průzračná tmavá bezměsíčná noc, pokochali jsme se na závěr velice krásným pohledem na hvězdnou porodnici - Velkou mlhovinu v Orionu, pozůstatek po zániku hvězdy – Krabí mlhovinu a naše putování hvězdnou oblohou jsme zakončili planetou Mars a přehlídkou některých „jarních“ galaxií (NGC4565 - Jehlové, M51 – Vírové a dalších).

 

Ronchigramy

Ronchigramy dalekohledů Newton 330/3110 a 440/2850. Rozkmitání tmavých pruhů je způsobeno neklidem atmosféry.

(Pro větší rozlišení klikněte na snímek.)

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/experimentovani-je-korenim-pri-poznavani-prirody
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému