Hlavní stránka > Internetová verze astronomického „Vádeméka“

Internetová verze astronomického „Vádeméka“

V roce 2004 vydalo Sdružení hvězdáren a planetárií publikaci s názvem „Vádemékum demonstrátora hvězdárny“. Nicméně této metodické pomůcce, která je dodnes velmi cennou pro všechny, kteří chtějí seznamovat ostatní s krásami a taji vesmíru, předcházela ještě jedna, mnohem rozsáhlejší internetová verze Vádeméka“. Na jejím sestavení, se spolu s dalšími autory, podílel daleko největší měrou doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., vynikající učitel a popularizátor astronomie. Svým typickým rukopisem  poskytl v tomto neobyčejně obsáhlém díle všem zájemcům o astronomii a milovníkům vesmíru nejen dobrý přehled o astronomii jako takové, ale nabídl také spoustu zajímavostí, příběhů, příkladů a otázek k zamyšlení, vedoucích k hlubšímu pochopení principů panujících ve vesmíru. Zdeněk Pokorný býval v minulosti ředitelem Hvězdárny v Prostějově i Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně a na obou těchto hvězdárnách vedl také astronomické kroužky. Zejména „Klub mladých astronomů“, tzv. KMA pořádaný na brněnské hvězdárně se pod jeho vedením stal doslova legendární a poskytl dobré základy astronomie mnoha demonstrátorům i budoucím profesionálním astronomům. Přestože, na rozdíl od Brna, při prostějovské hvězdárně žádná demonstrátorská sekce neexistovala, rádi bychom v budoucnosti rozvíjeli naše aktivity také tímto směrem. Jsme přesvědčeni, že zejména pro mladé absolventy našich astroklubů Gemini, se může stát demonstrátorská činnost jejich zálibou, pomůže jim jednak si dále prohlubovat znalosti o královně věd – astronomii a rovněž, že je naučí i praktickým dovednostem, jako jsou komunikace s veřejností a prezentace různých vědeckých a technických poznatků. Věříme, že toto výjimečné dílo „Vádemékum“, do kterého bylo vloženo ohromné množství umu a práce, bude užitečné nejen našim budoucím demonstrátorům, ale též všem zájemcům o astronomii, ať už jsou odkudkoliv. Velice rádi bychom touto cestou poděkovali především paní MUDr. Jitce Pokorné, prof. RNDr. Zdeňkovi Mikuláškovi, CSc. a RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc. za laskavé svolení k volnému zveřejnění této internetové verze „Vádeméka“. Podle vyjádření bývalého ředitele naší hvězdárny, RNDr. Jiřího Prudkého, který pomáhal Zdeňkovi Pokornému původní verzi „Vádeméka“ přepisovat z rukopisů, ale i dalších blízkých přátel Zdeňka Pokorného, by si samotný Zdeněk Pokorný zveřejnění „Vádeméka“ a jeho volné šíření mezi mladé astronomy určitě hodně přál.

Vádemékum“ si můžete prohlédnout a volně stáhnout na následující adrese: http://www.muzeumpv.cz/doc/vademekum_kompletni.pdf.

Zdeněk Pokorný

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/internetova-verze-astronomickeho-vademeka
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému