Hlavní stránka > Archiv článků > Isaac Newton

Isaac Newton

ISAAC NEWTON

4. 1. 1643 - 31. 3. 1727

Isaac Newton

Anglický fyzik, matematik a astronom jménem Isaac Newton spatřil světlo světa v anglické vesničce Woolsthorpe v rodině farmáře. Ve stejnou dobu však jeho otec zemřel a Isaacova maminka se po třech letech znovu provdala a ze vsi odstěhovala. Další dva roky Isaaca vychovávala v jeho rodném domě babička. A Isaac pak už od svých pěti let pobýval v různých internátních školách. Nevedl si vůbec špatně. V 18 letech byl přijat na univerzitu v Cambridgi (Trinity College, založena Jindřichem VIII. roku 1547 a v její kapli najdete sochu Isaaca Newtona v životní velikosti, autor Roubiliak) a studoval matematiku, fyziku, teologii, latinu a řečtinu. Ve 22 letech získal titul bakaláře a roku 1668 titul magistra. Díky jeho talentu, pracovitosti, zručnosti a originálnosti se rychle stával z mladého studenta vědec. Isaac Newton byl žákem a později i přítelem významného matematika Isaaca Barrowa, který Newtonův talent nejenže poznal, ale dokonce později mu postoupil i svoji katedru. Ve svých 26 letech se tak Newton stává profesorem matematiky a fyziky v Cambridgi a přednáší tam do roku 1701.

Už v roce 1665 Newton ukázal, že síla držící Měsíc naNewtonovo jablko jeho oběžné dráze je stejné povahy jako síla nutící padat jablko k Zemi (pomohl si tzv. slupkovým  teorémem). Také vy přitahujete jablko a naopak ono vás, avšak tato přitažlivost je menší než hmotnost toho nejjemnějšího prášku. Obecně: každé těleso ve vesmíru přitahuje každé jiné těleso a tuto tendenci nazýváme gravitací. Zákon o síle, který nyní nazýváme Newtonův gravitační zákon, formuloval Newton takto: každá částice (např. m1) přitahuje každou jinou částici (např. m2) silou: 

F = G  m1  m / r2, kde G je gravitační konstanta

(= 6,67. 10 –11 N m2 kg –2r  je vzdálenost mezi částicemi. 

V první části svého nejproduktivnějšího životního období se Newton věnoval především optice. V roce 1671 navrhl a zkonstruoval zrcadlový dalekohled (objektiv tvoří parabolické zrcadlo. Tento tvar zrcadla mu vnukla četba knihy Optica Promota od Jamese Gregoryho, 1663. Obraz předmětu se pozoruje okulárem umístěným na boku tubusu po odraze pomocným rovinným zrcadlem skloněným pod úhlem 450 vůči ose hlavního parabolického zrcadla). Shrnutí svých úvah o optice publikoval později v knize Opticks, or a treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colours of light (1704), kde vyslovil korpuskulární teorii světla, formuloval zákony geometrické optiky, popsal své experimenty s rozkladem světla hranolem, skládáním barevného světla na bílé a vysvětlil interferenci, difrakci i polarizaci světla.

V nejdůležitějším díle v dějinách fyziky, v NewtonověNewtonův dalekohled „Philosophiae naturalis principia mathematica“ (1687), vysvětlil základní fyzikální pojmy jako hmotnost, síla, prostor, čas a formuloval proslulé tři pohybové zákony. Na základě zkoumání zemské přitažlivosti vysvětlil příčiny pohybu planet okolo Slunce, podal výklad mořského přílivu a odlivu, vypočetl zploštění Země na pólech, určil poměr hmotnosti Země, Jupitera a Saturna vzhledem ke hmotnosti Slunce. Zabýval se i akustikou a termikou. Newtonovou fyzikou byl ovlivněn vývoj této vědní disciplíny na století dopředu. Až Einsteinova teorie relativity ukázala omezení platnosti Newtonovy klasické mechaniky.

Newton byl od roku 1703 předsedou Londýnské královské společnosti a tuto funkci vykonával až do smrti.  Od roku 1699 byl členem Pařížské akademie věd.

 

Zemřel v Kensingtonu (jedná se dnes už o vnitřní čtvrť Londýna a tam pár kroků od stanice metra Notting Hill naleznete naši panelákovou ambasádu, která se v tamější viktoriánské zástavběNewtonova hrobka vyjímá jak pěst na oko. Naštěstí přes ulici, trochu vlevo směrem do mírného kopce, má licencovaný bar jeden Pákistánec a tam můžete dojem trochu rozpustit.) a jeho hrobku najdete při návštěvě hlavního města mlhavého Albionu v samotném Westminster Abbey (ve Westminsterském opatství se už od roku 1066 konají všechny královské korunovace), kde v severní boční lodi vlevo na konci chóry už zdálky spatříte černý sarkofág. A hrobky dalších osobností britských ostrovů naleznete i v St. Paul´s Cathedral (snad nejvýznamnější církevní stavba Londýna, která byla v letech 1675 – 1710 postavena podle návrhu vynikajícího britského architekta a od roku 1661 i šéfa katedry astronomie  - to málokdo u nás ví - v Oxfordu, Sira Christophera Wrena.  Ch. Wren je ve svatopavelské katedrále i pohřben a z jeho náhrobní desky jsem si opsal: „Lector, si monumentum requiris, circumspice“ = Ty, kdož hledáš památník, rozhlédni se). Omlouvám se za tyto podrobnosti, ale Wren a jeho anglické baroko jsou moji favorité. 

 

Po Newtonovi  je pojmenována jednotka síly. Jeden newton (N) je taková síla, která tělesu o hmotnosti 1 kg (kniha VISUAL ENCYCLOPEDIA, A DORLING KINDERSLEY BOOK, LONDON 1998, zmiňuje na str. 320, že to je hmotnost onoho pověstného jablka, které Newtonovi spadlo na hlavu) uděluje zrychlení 1 m/s2. Dříve narození znají jednotku síly zvanou kilopond (kp). Platí 1 kp  = 9,80655 N.

                                                                                   -jp-

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/isaac-newton
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému