Hlavní stránka > Archiv článků > Když jsou stromy bez listí, pozná se nejlépe, co jsou lampy zač

Když jsou stromy bez listí, pozná se nejlépe, co jsou lampy zač

Teorie říká, že když je Slunce více než 18 stupňů pod obzorem, nastává tzv. „astronomická noc“ a na nebi jsou vidět i ty nejslabší hvězdy. Jenomže nad Prostějovem se doopravdy nikdy nestmívá a astronomická noc nikdy nenastává. Když se totiž Slunce ocitne přibližně jen 12 stupňů pod obzorem, světla přestane ubývat a více hvězd se již na obloze neobjeví. Zde v Prostějově, ale i v jiných městech, máme totiž trvalý soumrak. Může za to světelný smog, který dusí nejen pozorování krás hvězdné oblohy, ale je příčinou nemocí lidí i smrti mnoha živočichů závislých na noční tmě. Světelný smog produkují zejména pouliční lampy. U nás, na prostějovské hvězdárně, se jejich rušivý vliv projeví v celé své nahotě zejména v zimě, když jejich světlo netlumí listí na stromech. V Prostějově dnes najdeme bohužel jen velmi málo lamp, které bychom mohli označit za šetrné k životnímu prostředí.

Ďábel se totiž skrývá v detailech. Aby pouliční lampa osvětlila terén pod sebou, musí svítit do dolního poloprostoru. Jenže všechny lampy umožňují svítit do dolního poloprostoru, včetně světelných koulí. Pokud však chceme hovořit o lampě kvalitní a k přírodě šetrné, je potřeba, aby svítila výhradně do dolního poloprostoru. A to ďáblovo slůvko je v tomto případě ono „výhradně“. Dobrá lampa se z dálky pozná tak, že je patrný pouze osvětlený terén pod lampou, samotná lampa však vidět není.

 

Pohled k oválu v Kolářových sadech

Pohled z dálky na ovál kolem hvězdárny v Kolářových sadech osvětlený kvalitními lampami.

 

Pohled od hvězdárny

Když není listí na stromech, je při pohledu od hvězdárny z oválu ven vidět veliké množství vzdálených lamp svítících přímo do očí. Kvalitní lampy osvětlující samotný ovál jsou nenápadné, přestože se nachází mnohem blíž.

 

Dobré a kvalitní lampy svítí pouze do předem definovaného kužele pod sebou a neobsahují ani žádnou vodorovnou složku světla. Ta je totiž z hlediska přírodní tmy snad ještě škodlivější než světlo mířící vzhůru. Světelné kopce viditelné z dálky ve směru k městům samozřejmě nejsou žádná světla nad městy, jak se mnozí lidé mylně domnívají a nemůže za ně světlo stoupající od lamp vzhůru. Ve skutečnosti se jedná o světlo vycházející z lamp téměř vodorovně, které se rozptylem na aerosolech dostává zpět k zemi a které se nám potom z dálky jeví jako světelný kopec nad městem. A právě toto světlo stahuje také z velkých dálek hmyz, který potom krouží celou noc kolem lamp až do úplného vysílení a uhynutí. Vedle masivního používání pesticidů v zemědělství přispívá tedy i tento faktor k úbytku hmyzu. Před několika měsíci byla zveřejněna studie německých entomologů označovaná jako "ekologický armagedon", že totiž za posledních 25 let ubylo v německých rezervacích 75% létajícího hmyzu!!! Není důvod se domnívat, že by v naší republice mohla být situace lepší, spíše naopak. Hmyz bez nás samozřejmě žít může a bylo by mu asi i mnohem lépe, my bez hmyzu nikoliv. Mimochodem, vzpomenete si, kdy naposledy jste po nočním cestování museli očistit přední sklo vašeho automobilu od hmyzu?

(Viz  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/ekologicky-armagedon-v-nemeckych-rezervacich-ubylo-za-25-let-75-procent-hmyzu-38668, nebo https://www.facebook.com/studiosest/videos/10155273061032804/).

Technicky se požadavek na kvalitní lampy většinou řeší tak, že lampa obsahuje zdroj světla v zrcadlové dutině, která je zespoda kryta rovným sklem. Lampa se potom na kandelábr musí zavěsit se spodním krycím sklem ve vodorovné poloze. Nicméně vyrábí se dokonce též ekologicky šetrná svítidla, která lze nainstalovat i na svislé sloupy!  (Ukázky takovýchto lamp můžete najít například na adrese: http://www.hvezdarnapv.cz/galerie?id=5).

Bohužel, lampy, kterými od roku 2017 město Prostějov postupně nahrazuje nevyhovující světelné koule mezi kvalitní a ekologicky šetrná svítidla rozhodně nepatří. Je pravda, že nic horšího než světelné koule (snad s výjimkou vodorovně zářících reflektorů) asi být nemůže, jenže nová svítidla jsou prakticky stejně hrozná. Světelný smog vzniká rozptylem světla na průhledném krytu lampy a tak i když jsou opatřeny plechovým kloboukem, svítí kromě dolního poloprostoru také vodorovně i šikmo vzhůru. Jediné místo, kam světlo z této lampy nepronikne, je v kuželu nad kloboukem, ale pokud by tato svítidla byla umístěna třeba na náměstí T. G. Masaryka, místo současných světelných koulí, osvítila by fasády okolních budov prakticky úplně stejně. Lidé, kteří bydlí v místech, kde byly staré světelné koule nahrazeny těmito svítidly, pravděpodobně nějaký zásadní rozdíl nezaznamenali, pokud nejsou jejich okna přímo nad lampou. Co se týká vodorovné složky světla, není mezi světelnými koulemi a nově instalovanými lampami vůbec žádný rozdíl. Mluvčí prostějovského magistrátu uvedla sdělovacím prostředkům informaci, že sodíkové lampy jsou výsledkem výběrového řízení a „Je to kompromis mezi cenou a kvalitou,“. Ale ať už byla cena těchto lamp jakákoliv, byla v každém případě vysoká, protože tento typ lamp k řešení problému světelného smogu v Prostějově v žádném případě prakticky přispět nemůže.

 

Jedna z nových lamp u hvězdárny

Takto vypadají nově instalované lampy v noci a ve dne. Vysrážená voda uvnitř tělesa lampy svědčí o skutečnosti, že její kryt netěsní, což může mít jednak nepříznivý vliv na elektrické součástky, ale také, že lampa může v létě fungovat jako past na hmyz.

 

Nové lampy z pozorovatelny

Pohled na nové lampy z mírného nadhledu z pozorovatelny hvězdárny. Jejich jasné žluté světlo je důkazem, že tyto lampy svítí silně i do horního poloprostoru. Všimněte si v popředí kvalitního svítidla, lampy s dostatečným stínidlem na oválu v Kolářových sadech.

(Výměně pouličních lamp v Prostějově se věnoval například článek iDNES:  https://olomouc.idnes.cz/prostejov-svetelny-smog-nasviceni-radnice-vymena-lamp-pgn-/olomouc-zpravy.aspx?c=A170731_342204_olomouc-zpravy_stk, nebo reportáž ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2234059-prostejov-upravuje-lampy-i-reflektory-chce-omezit-takzvany-svetelny-smog).

Další velice důležitou otázkou je barevná teplota (či teplota chromatičnosti), vyjadřující barevný odstín světla lampy. Pro člověka je obecně mnohem lepší a zdravější používat v noci tzv. „teplé“ barvy, tedy červenou, oranžovou, nebo žlutou. Modré světlo je příznivé ve dne, avšak je prokázáno, že jeho spojení s nočním svícením vede ve zvýšené míře ke vzniku rakoviny, srdečních chorob, obezity, cukrovky a dalších nemocí. Bílé a modré LED diody v pouličních lampách lze tedy považovat za nenápadnou a plíživou hrozbu a zdroje světla obsahující výraznou modrou složku věnujte raději svému nepříteli!

Spoustu užitečných informací je možné získat na internetové adrese: http://svetelneznecisteni.cz/.

Z hlediska chromatičnosti pouličních lamp vycházejí tedy poměrně dobře sodíkové výbojky, jejichž světlo je výrazně žluté. V astronomii má navíc světlo ze sodíkové výbojky tu výhodu, že jeho rušivý vliv lze redukovat pomocí speciálních filtrů. Bohužel, prakticky všechny sodíkové výbojky jsou v Prostějově opatřeny špatnými kryty rozptylujícími světlo vodorovně i vzhůru. Je to ale pořád lepší, než když tímto způsobem svítí halogenové, nebo rtuťové výbojky (například nad mnoha přechody), nebo bílá a modrá špatně směrovaná LED světla.

A jak by tedy měla vypadat ideální pouliční lampa? Mělo by se jednat o sodíkovou výbojku, která je osazena v tělese umožňující svícení pouze v kuželu pod sebe. Takové svítidlo by bylo dobré jak pro zdravé životní prostředí, tak pro noční astronomická pozorování. Pokud se jedná o využití LED svítidel, je důležité, aby se používaly pouze LED diody s nízkou barevnou teplotou (do žluta) a vzhledem k tomu, že jejich světlo nelze žádnými astronomickými filtry odstranit, aby bylo možné regulovat jejich jas a nechat je svítit jen tak intenzivně, jak je potřeba.

Velice zajímavou práci, obsahující mimo jiné přehledné mapky Prostějova s vyznačením rozmístění různě ekologicky šetrných, či spíše nešetrných lamp, vypracovala v roce 2017 v rámci středoškolské odborné činnosti studentka Reálného gymnázia Kamila Salajová. Viz http://www.muzeumpv.cz/doc/reseni-problemu-svetelneho-znecisteni-v-okrese-prostejov.pdf.

Neprodukovat světelný smog rozhodně neznamená nesvítit vůbec. Znamená to pouze svítit jen tam kam se má a jen tak intenzivně jak je potřeba. A zde patří pochvala městu Prostějovu za noční vypínání slavnostního osvětlení věže prostějovské radnice a Národního domu, i když by vypnutí reflektorů mohlo být posunuto na dřívější čas než je 1:00 hodina v noci zimního času. A také například obchodnímu domu Lidl na ulici Újezd, za vypínání pouličních lamp nad prázdným parkovištěm po uzavření prodejny.

Podle nás je veliká škoda, že prostějovská hvězdárna nebyla nikdy nikým vyzvána, aby se vyjádřila k typu lamp, které jsou plánovány pro veřejný prostor. Věříme však, že se časem podaří přesvědčit všechny odpovědné osoby v Prostějově a okolí, aby se v budoucnosti používala jen svítidla šetrná k životnímu prostředí a aby se svítilo s rozumem. Snad k tomu dopomůže i současná snaha odborníků na úrovni státu o změnu legislativy. Pomohli bychom sobě i všem nočním živočichům, ušetřili bychom a spatřili zase oblohu plnou hvězd, což je bohatství, které nám nešetrné a bezohledné svícení vzalo.

 

Nám TGM ze západu

Když o půlnoci navštívíte centrální prostějovské náměstí T. G. Masaryka, uvítá vás asi padesátka lamp, které jsou z hlediska světelného smogu přehlídkou prakticky toho nejhoršího, co existuje. Pokud byste vypouštěli jedovaté látky do vody, dostali byste pokutu a museli byste s vypouštěním přestat. Když se však vypouští jedovaté světlo do vzduchu, je to kupodivu činnost společensky přijatelnější!

 

Nám TGM z východu

Pohled na náměstí T. G. Masaryka v noci z východní strany. Všimněte si, jak velké množství nevhodných lamp, svítících přímo do očí, znesnadňuje pohled na krásné fasády budov obklopujících náměstí.

 

Válce na TGM

Bíle zářící válcová svítidla uprostřed náměstí T. G. M. vypadají sice moderně ve dne, v noci však svůj účel příliš neplní…

 

Zlatá brána

Průčelí obchodního domu Zlatá brána na náměstí T. G. Masaryka. Hrozný je zejména žlutý nápis Billa, který hravě trumfne i samotný název obchodního domu.

 

MGP

Dobře osvětlit neznamená svítit silně. Díky citlivému osvětlení podloubí, které navíc není zdrojem žádného světelného smogu, působí budova Muzea a galerie v Prostějově majestátně a vznešeně. Srovnejte tento typ osvětlení například s osvětlením obchodního domu Zlatá brána uvedeným výše. Historická fasáda Muzea je vidět tak hezky zejména proto, že se před ní nenachází žádná světelná koule.

 

Zhasínání radnice

Velmi dobrým počinem města je noční vypínání reflektoru osvětlujícího věž prostějovské radnice. První snímek byl pořízen 16. ledna 2018 v 0:43 hodin a druhý ve stejný den v 1:35 hodin SEČ.

 

Lidl

Příkladem šetrného chování k přírodě i k vlastní peněžence je obchodní dům Lidl na ulici Újezd, který své parkoviště osadil relativně kvalitními lampami (srovnejte je s trvalým a vyloženě špatným osvětlením přechodu pro chodce vlevo) a který je navíc vypíná po uzavření prodejny.

 

Autocentrum

Doslova odstrašujícím příkladem je osvětlení areálu firmy Autocentrum PS Car.  Takto umístěné reflektory by měly být zakázány, protože ohrožují bezpečnost silničního provozu při vjezdu do Prostějova po silnici od Kostelce na Hané. Řidičům září přímo do očí a jsou mnohem silnější než například reflektory přijíždějícího automobilu (vlevo). A pokud by za plotem nebyli dva psi, dalo by se v tomto areálu i docela pohodlně krást. Svítit byste si nemuseli a oslnivé světlo docela dobře znesnadňuje sledování areálu zvenčí.

 

Světelný smog nad hvězdárnou

Světelný smog v Prostějově, pocházející  bohužel mimo jiné i z nově instalovaných pouličních lamp, je dobře patrný zejména při nízké oblačnosti. Snímek byl pořízen 15. ledna 2018 v 20:30 hodin.

 

Pokud máte v souvislosti se světelným znečištěním kladné, nebo záporné zkušenosti, případně jste narazili na dobré ale i špatné příklady světelných zdrojů na Prostějovsku, budeme moc rádi, pokud se s námi o ně podělíte. Prosím, své náměty, postřehy i fotografie můžete zaslat na E-mailovou adresu: hvezdarna@hvezdarnapv.cz. Děkujeme.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/kdyz-jsou-stromy-bez-listi
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému