Hlavní stránka > Archiv článků > 100 let obecné teorie relativity

100 let obecné teorie relativity

Banner -

Obecnou teorii relativity označili Lev Landau a Efrajim Lifšic jako nejkrásnější z existujících fyzikálních teorií. Je pozoruhodné, že ji Albert Einstein vytvořil čistě deduktivní cestou a teprve později byla potvrzena astronomickými pozorováními. Pro nás, kteří hovoříme česky, je navíc zajímavé, že samotné kořeny této teorie sahají do doby, kdy Albert Einstein pobýval v Praze. Jak píše Einstein: „V tichých místnostech ústavu pro teoretickou fyziku ve Viničné ulici jsem objevil, že z ekvivalenčního principu vyplývá odchylka světelných paprsků v blízkosti Slunce v míře pozorovatelné…“ Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. nás ve své velice poutavé přednášce seznámil s principy Speciální teorie relativity formulované v roce 1905 i Obecné teorie relativity z roku 1915. Vysvětlili jsme si pojmy relativita současnosti, zakřivený prostoročas a další rozdíly oproti klasické newtonovské fyzice. Oblast pozorování a experimentu můžeme potom nazvat vítěznou cestou obecné teorie relativity. Stáčení perihelia planety Merkur, odchylka směru světelných paprsků v blízkosti velké hmoty prakticky odpozorovaná během zatmění Slunce sirem Arthurem Eddingtonem, červený posuv spekter, zpožďování signálů v blízkosti planet, vliv rotace Země na její gravitační pole pozorovaný prostřednictvím experimentu Gravity probe B, černé díry a kosmologické rozpínání vesmíru, to vše jsou jevy předpovězené Albertem Einsteinem a pozorováním prokázané. Posledním střípkem mozaiky je nedávné přímé měření gravitačních vln pomocí superpřesné aparatury LIGO. Bez znalosti důsledků teorie relativity a jejich započítávání do práce různých technologických zařízení by i náš dnešní praktický život vypadal poněkud jinak a některé přístroje, které považujeme naprosto běžné, by jednoduše nefungovaly. Einsteinova obecná teorie relativity má ohromný význam a půvab nejen pro vědce, ale i po sto letech je stále atraktivní a vzrušující také pro širokou veřejnost. Svědčí o tom velmi hojná účast návštěvníků, která udělala panu profesorovi Janu Novotnému velikou radost. A tak se můžeme těšit, že jej někdy v budoucnu opět budeme mít možnost na naší hvězdárně uvítat.

 

Přednáška

Přednáška prof. Jana Novotného se těšila velikému zájmu.

 

Prof. Jan Novotný

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., náš přední matematik, fyzik, kosmolog, filozof a vynikající popularizátor vědy.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/let-obecne-teorie-relativity
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému