Hlavní stránka > Archiv článků > Mars v opozici očima klubu Gemini II

Mars v opozici očima klubu Gemini II

V těchto dnech nastávají ideální podmínky pro pozorování planety Mars. Dne 8. dubna nastala opozice této planety vůči Slunci a 14. dubna se Mars ocitá v nejmenší vzdálenosti od Země. Viditelný je na obloze v tomto období po celou noc. Dobré podmínky budou trvat ještě dále několik týdnů, nicméně Mars už se bude v tomto období od naší planety vzdalovat a jeho úhlový průměr se bude na obloze postupně zmenšovat.

V pondělí 7. dubna proběhla na naší hvězdárně schůzka starších zájemců o astronomii a krásy noční oblohy – Gemini II. A protože byl nádherný večer a počasí nám přálo, rozhodli jsme se prodloužit si naše setkání pozorováním, jehož zlatým hřebem se měla stát právě planeta Mars.

Současně jsme se rozhodli otestovat kvalitu čočkového dalekohledu 120/1500 připojeného k velkému dalekohledu v kopuli, sloužícího především pro potřeby klubu Gemini II. Jelikož se z večera Mars nacházel jen nízko nad obzorem, zamířili jsme nejprve dalekohled na Měsíc, který stál vysoko na nebi a byli jsme příjemně překvapeni dobrou kvalitou obrazu, který se nám v okuláru naskytl. Vibrace atmosféry byla sice při větším zvětšení patrná, ale byla malá. Rozhraní světla a stínu procházelo prakticky středem měsíčního kotouče a v jeho blízkosti vykreslilo šikmé osvětlení velice pěkně zajímavé detaily v měsíční krajině, které při jiném úhlu osvětlení nejsou vůbec patrné. I když vizuální pozorování ukáže prakticky vždycky více podrobností než fotografie, pořídili jsme v primárním ohnisku zrcadlovkou Canon450D též několik fotografií:

Měsíc - celek 

(Pro větší rozlišení klikněte na snímek.)

 

Měsíční Alpy 

Alpy - měsíční pohoří s nápadným přímým Alpským údolím, doluhým asi 180 km a širokým 10 km. Výška hor se pohybuje kolem 1800 - 2400 m. Nejvyšší hora se jmenuje pochopitelně Mont Blanc a tyčí se do výšky asi 3600 m. Na snímku se jedná o "hrbol" jižně od Alpského údolí, který vrhá nejdelší stín. Vpravo od měsíčních Alp se nachází asi 87 km veliký kráter Aristoteles s terasovými valy a pod ním Eudoxus o průměru 67 km.

 

Apeniny

Apeniny - nejmohutnější měsíční pohoří. Výšky vrcholků přesahují 5000 m nad úrovní Moře dešťů, které je prakticky celé ještě zahaleno ve stínu, ale na jehož dně se již začíná rýsovat prsten valu asi 83 km velikého kráteru Archimedes. V jeho blízkosti jsou již dobře patrné nad sebou umístěné krátery Aristillus (průměr 55 km) a Autolycus (průměr 39 km) jejichž dno je stále ještě zcela ponořeno ve stínu.

 

Ptolemaeus

Ptolemaeus - výrazná plochá valová rovina o průměru 153 km. Na jejím dně doslova svítí nápadná kráterová jamka Ammonius (9 km) a na protější straně velmi nevýrazný zalitý kráter, který je patrný jen při velmi šikmém slunečním osvětlení. Jižně na Ptolemaeus navazuje kráter Alphonsus (průměr 118 km) se středovým vrcholkem, zářícím v paprscích vycházejícího Slunce.

 

Walter

Okolí kráteru Walter (uprostřed snímku, průměr asi 140 km). Husté kráterové pole v okolí základního poledníku v jižní části Měsíce je typická oblast tzv. měsíční pevniny.

 

Kopce

V případě klidného vzduchu je možné v dalekohledu pozorovat hrbolatost okraje měsíčního disku. Z pohledu na tyto kopce viděné z boku je patrné, že poměr jejich výšky ku základně je řádově asi 1:10 a že tedy strmost svahů a členitost povrchu viditelná na předchzích snímcích je pouze hrou světla a stínu při šikmém slunečním osvětlení. 

 

Jupiter

Nedaleko Měsíce zářil na nebi jasný Jupiter. Ten se stal při našem čekání na vyšší polohu Marsu nad obzorem naším druhým cílem. Na snímku je patrné zploštění planety dané její rychlou rotací, dva nápadné tmavé rovníkové pásy a náznaky jemných struktur v mírných jovigrafických šířkách.

 

MarsQHY

Nakonec jsme po 22 hodině konečně vyhledali Mars a pomocí planetární kamery QHY5L-II pořídili následující první snímek. Na povrchu jsou patrné tzv. albedové útvary (tmavší oblasti).

 

Mars Canon

I když se Měsíc i Mars postupem času začaly zahalovat do mírného oparu, pozorovací podmínky se s narůstající výškou Marsu nad obzorem i nadále postupně zlepšovaly. Jeden z posledních snímků načervenalého Marsu již ukázal i světlejší oblast ve spodní části kotoučku planety - polární čepičku.

 

Nakonec opar ještě více zhoustl a tak jsme před půlnocí pozorování ukončili a rozloučili se. A i kdyby během následujících dní a týdnů již podobně dobré podmínky k pozorování nenastaly, zůstane v nás na letošní opozici Marsu krásná vzpomínka.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/mars-v-opozici-ocima-klubu-gemini-ii
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému