Hlavní stránka > Archiv článků > Mimořádná výprava členů klubu Gemini II za taji vlnové optiky

Mimořádná výprava členů klubu Gemini II za taji vlnové optiky

Když v 17. století objevil Francesco Maria Grimaldi skutečnost, že se světelné paprsky mohou šířit i zvláštním způsobem, difrakcí neboli ohybem, určitě netušil, jak široké možnosti využití bude jednou v budoucnosti jeho objev mít. Dalšími průkopníky v tomto oboru byli Joseph von Fraunhofer a Augustin-Jean Fresnel, kteří postavili vlnovou optiku na matematické základy a zasloužili se rovněž o řadu dalších objevů i praktických uplatnění optiky.

Za difrakcí se skrývá jednak velmi obtížná matematika, ale současně jsou difrakční jevy dostupné i každému, kdo Fourierovské metody výpočtu neovládá, protože jsou velmi krásné. Naším zasvěceným průvodcem světem vlnové optiky byl nestor tohoto oboru, Prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. Po krátkém teoretickém úvodu nám na optické lavici předvedl difrakční i interferenční jevy a popsal principy jejich vzniku. Nejkrásnější byl podle mého názoru difrakční obrazec, který vznikl průchodem světelného svazku přes 48 otvorů uspořádaných do kruhu. Dále jsme měli možnost se seznámit i s praktickým využitím a prohlédnout si unikátní holografický mikroskop, který využívá vlnových vlastností světla ke sledování živých buněk o velikosti asi 10 mikrometrů a detailů v nich, které by se klasickým světelným mikroskopem nedaly zobrazit.

Návštěva laboratoře vlnové optiky v Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně byla pro nás neobyčejným a silným zážitkem a to jednak kvůli seznámení se s tímto zajímavým a krásným přírodním jevem, ale i díky laskavému a milému přijetí od profesora Komrsky a jeho kolegů. Tímto jim velmi děkujeme a těšíme se na čtvrtek 6. března, kdy k nám z jejich katedry přijede přednášet doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D., o podivuhodném grafenu - materiálu pro třetí tisíciletí.

Teoretický úvod do ohybových jevů od profesora Komrsky

Teoretický úvod do ohybových jevů od profesora Komrsky

 

Praktické ukázky na optické lavici

Praktické ukázky na optické lavici

 

Difrakční obrazec daný 48 otvory uspořádanými do kruhu

Difrakční obrazec daný 48 otvory uspořádanými do kruhu

 

Holografický mikroskop

Holografický mikroskop v horizontálním uspořádání

 

Vyhodnocení záznamu z holografického mikroskopu

Vyhodnocení záznamu z holografického mikroskopu

 

Návštěva optické laboratořa byla úžasným zážitkem

Návštěva optické laboratořa byla úžasným zážitkem

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/mimoradna-vyprava-clenu-klubu-gemini-ii-za-taji-vl
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému