Hlavní stránka > Archiv článků > Naše kompletní nabídka na červen

Naše kompletní nabídka na červen

PŘEDNÁŠKA

AIRGLOW - POHLEDY ZE ZEMSKÉHO POVRCHU A Z DRUŽICE NPP  – RNDr. Martin Setvák, CSc.

7. 6. (čtvrtek) v 18:00 hodin

Přednáška

V rámci přednášky se seznámíme s jednou z nejmodernějších meteorologických družic, americkou družicí Suomi NPP, jejím přístrojovým vybavením, a především přístrojem Day/Night Band (DNB) a jeho možnostmi nočního snímání zemského povrchu a atmosféry. Přístroj DNB je natolik citlivý, že umožňuje zachytit i jeden z nejslabších optických jevů v atmosféře, tzv. airglow - přirozené záření noční oblohy. Na něj bude zaměřena hlavní část přednášky, ve které si vysvětlíme podstatu jevu, shlédneme ukázky pozorování airglow ze zemského povrchu i Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), a konečně se podíváme na ukázky pozorování různých typů airglow družicí Suomi-NPP.

Přednášející je dlouholetým zaměstnancem Českého hyrometeorologického ústavu, specialistou na využití snímků z meteorologických družic. Ve svém volném čase se věnuje fotografii, především intervalovému snímání (timelapse) oblohy, především té denní. Jeho koníčkem - jak profesním, tak soukromým - jsou konvektivní bouře a vše co s nimi souvisí. Podrobnější informace o přednášejícím lze nalézt na jeho soukromých stránkách, www.setvak.cz.

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

 

 

 

VĚDA V ULICÍCH

úterý 19. 6. (úterý) 8:30 – 12:00 hodin            

Věda v ulicích

Školní mládeži, ale i široké veřejnosti budou přímo na hlavním prostějovském náměstí prezentovány atraktivní formou různé přírodovědné a technické zajímavosti a experimenty, přičemž některé z nich si mohou zájemci i sami prakticky vyzkoušet. Vedle hvězdárny se budou této akce účastnit poprvé v historii všechny prostějovské střední školy. Tímto způsobem zpřístupňujeme široké veřejnosti krásu a zajímavost poznávání přírody a vesmíru a podněcujeme zájem veřejnosti o své vzdělávání, zejména s důrazem na děti a mládež. V případě města Prostějova se navíc jedná o nepřerušenou tradici, ojedinělou v rámci celé naší republiky.

Vstup volný.

 

 

 

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost

Pozorování

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek od 22:30 do 23:30 hodin.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost Slunce, či hvězd. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.

Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

 

Pohádková středa pro děti

JAK VOJENSKÝ BUBENÍČEK ZACHRÁNIL SVĚT

Pohádka

Pohádku uvádíme každou červnovou středu v 15:30 hodin. Bojovný král Mars chce vládnout celému světu. Zajistit mu to má jeho armáda. Co se však stane, když vojsko odmítne válčit? A co malý bube-níček, bude na vše stačit sám nebo mu někdo pomůže? V pohádce vše dobře dopadne. Bojovný král bude potrestán. Proměněný v planetu stále obíhá okolo Slunce.

Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

 

 

 

 

VÝSTAVY

Výstava Strhující snímky z vesmíru

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- NOBELOVA CENA

První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických pořadů a pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

 

 

 

ASTRONOMICKÉ KLUBY

 

XXVI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází v pracovní středy od 16:30 hodin. Obsahem červnových setkání bude seznámení s oblohou o letních prázdninách. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce. Poslední schůzka se koná 13. 6. 2017. Pololetní poplatek 150 Kč.

 

XLVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMINI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro kohokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každé pracovní pondělí v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. Schůzky se konají každý pracovní čtvrtek od 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.

 

Změna programu vyhrazena.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/nase-kompletni-nabidka-na-cerven2018
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému