Hlavní stránka > Archiv článků > Naše kompletní nabídka na září

Naše kompletní nabídka na září

Přednáška spojená s vernisáží

10. 9. (čtvrtek) v 18:00 hodin – Matematika ve službách astronomie

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 

prof. Druckmuller - Matematika ve službách astronomie

Fotografie vidí svět úplně jinak než lidské oči. Zatímco oči porovnávají jas sousedních částí obrazu, fotografie zobrazuje v každém místě celkový jas. Díky tomu byl odjakživa problém dobře vyfotografovat objety s velikým rozsahem jasností, například úplná zatmění Slunce, a lidské oči měly vždy na vrch. K tématům profesionální vědeckovýzkumné činnosti prof. Druckmüllera patří mimo jiné numerické metody analýzy a zpracování obrazů a tato práce se stala též základem pro získávání unikátních fotografií slunečních zatmění, které rovněž sám pořizuje. Jeho software napodobuje činnost našich očí a zobrazuje dokonce takové detaily, které jsou pro lidské oči neviditelné. Jeho obrazy slunečních zatmění tvoří v současnosti naprostou světovou špičku a byly dokonce publikované na titulní stránce časopisu Nature. Přednáška je spojena s vernisáží jeho unikátních obrazů slunečních zatmění i dalších překrásných fotografií objektů noční oblohy.

Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (*1954) je přední Český astrofotograf jehož věhlas zdaleka přesahuje hranice naší republiky. Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě někdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Jeho profesní život je spojený s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde se věnuje aplikované matematice. Úzce spolupracuje s předními zahraničními odborníky a institucemi, například s Havajskou univerzitou. K jeho dalším koníčkům paří též cestování po vysokých horách a fotografování přírody a dalších zajímavých astronomických objektů a úkazů. Osobní internetové stránky: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/ .

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

 

 

Evropská noc vědců

25. 9. (pátek) 20:30 hodin

Evropská noc vědců 2015

Během Evropské noci vědců nabízíme v pátek 25. 9. ve 20:30 hodin nejen večerní pozorování dalekohledy, ale také informace o dalekohledech, činnosti hvězdárny a prohlídku výstav.

Součástí Evropské noci vědců bude též speciální prezentace „Noc plná světla“ určená pro malé i velké. Bude se jednat o pořad, který nás zavede do tajů vlnové optiky spojený s experimenty, při kterých například necháme návštěvníkům zmizet jejich vlastní ruku. Noc vědců 2015 se tímto připojuje k Mezinárodnímu roku světla a světelných technologií, který vyhlásila OSN.

Vstup zdarma.

 

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost:

Astronomická pozorování

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 20:30 hodin.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.

Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

Mimořádné pozorování úplného zatmění Měsíce 28. 9. 2015:

Hvězdárna bude veřejnosti otevřena v pondělí 28. září od 3:00 hodin ráno. 

Zatmění Měsíce 2015

Úplné zatmění Měsíce je nádherný astronomický úkaz. Navíc se kromě toho, prakticky v době zatmění, dostane Měsíc na své cestě vesmírem nejblíže k Zemi a proto současně nastává tzv. superúplněk. Subjektivně nejvíce bude na Měsíci tento efekt "zvětšení" patrný při pozorování volnýma očima hned z večera při východu Měsíce, anebo nad ránem, když se již bude Měsíc sklánět k obzoru. Ale vraťme se k samotnému úplnému zatmění Měsíce. Pro našince má to letošní ještě jednu velikou výhodu. Vzhledem k tomu, že 28. září je státní svátek, nemusí se vstávat do práce a zájemci o ranní pozorování zatmění se mohou potom během dne dospat :-).

Podrobné informace o tomto zatmění můžete najít na internetové adrese:

http://www.hvezdarnapv.cz/o-statnim-svatku-krvavy-mesic  

nebo

http://www.astro.cz/na-obloze/mesic/zatmeni-mesice/zatmeni-mesice-v-letech-2011-2020/uplne-zatmeni-mesice-28-zari-2015.html

Začátek částečného zatmění 03 hod 07 min SELČ
Začátek úplného zatmění 04 hod 11 min SELČ
Maximální fáze zatmění 04 hod 47 min SELČ
Konec úplného zatmění 05 hod 23 min SELČ
Konec částečného zatmění 06 hod 27 min SELČ

Přejeme všem zájemcům o pozorování tohoto astronomického úkazu krásnou a jasnou noc!

 

 

Astronomický víkend: sobota 19. 9. a neděle 20. 9.

Astronomický víkend

Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 20:30 hodin.

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

Astronomická soutěž pro děti:

V neděli 20. 9. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu soutěží „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“- ZEMĚ, NAŠE PLANETA. Soutěži bude předcházet povídání o Zemi. O světadílech, o střídání dne a noci, o ročních obdobích.

Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

Pohádková středa pro děti:

JAK PŘICH ÁZÍ DEN

Jak přichází den

Vyprávění uvádíme v zářijové středy, mimo 2. 9., v 15:30 hodin. Vyprávění o rotaci Země, oběhu okolo Slunce, proměnlivé délce dne a noci během roku.

Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

VÝSTAVY

V rámci přednášky prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc. bude 10. 9. zahájena výstava „Matematika ve službách astronomie“.

Výstava

 

- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE (OD 10. 9.)

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

Výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

 

 

XXIV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Hvězdárníček

Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30hodin. První schůzka 9. září. Obsahem zářijových setkání bude seznámení se souhvězdími viditelnými po celý rok a se souhvězdími viditelnými na podzim. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce. Pololetní poplatek 150 Kč.

 

AVÍZO !!!

XLV. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Gemini

Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMINI je rozdělen na dvě části.

Klub GEMINI I navštěvují žáci ZŠ od čtvrté třídy ZŠ. Členové klubu se postupně seznámí s tělesy Sluneční soustavy, stelární astronomií i vesmírem jako celkem. Povíme si o principech astronomických dalekohledů. Každá schůzka zahrnuje též jednoduchý fyzikální pokus, který se pokud možno váže na probírané téma a který je zábavnou formou zpřístupní. V případě dobrého počasí může být součástí některých schůzek rovněž astronomické pozorování a to buď Slunce, nebo v zimních měsících hvězdné oblohy. Schůzky se budou konat pravidelně v pondělí od 16:30 do 17:30, není-li stanoveno jinak a první schůzka je plánována na 5. října. Jednorázový poplatek na školní rok 2015/2016 činí 300 Kč.

Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz pro členy klubu GEMINI I a další vážné zájemce o astronomii. Nabízí hlubší seznámení s některými oblastmi astronomie a je více zaměřen na praktickou stránku. Do značné míry zahrnuje individuální přístup. Členové klubu mají možnost seznámit se s ovládáním pozorovací techniky a provádět jednoduchá avšak samostatná astronomická pozorování. Schůzky se konají pravidelně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin, první schůzka je plánována na 1. října. Jednorázový poplatek na školní rok 2015/2016 činí 400 Kč.

Členové klubu GEMINI I i GEMINI II mají přístup na všechny akce hvězdárny zdarma. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.

 

Změna programu vyhrazena.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/nase-kompletni-nabidka-na-zari2015
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému