Hlavní stránka > Archiv článků > Nebe plné navigačních satelitů

Nebe plné navigačních satelitů

Banner -

Spousta lidí považuje technologii pro určování polohy pomocí satelitů za samozřejmé příslušenství svého mobilního telefonu, nebo navigace do auta. Ale satelitní navigace je jeden z technologických vrcholů současné civilizace a umožňuje mnohem víc. Začněme však od začátku.

Lidé se potřebovali navigovat v přírodě už od nepaměti. Už od doby, kdy byli lovci a sběrači. Využívali k tomu jednoznačné terénní znaky. V době, kdy se vydali na daleké zámořské cesty a pobřeží zmizelo za obzorem, staly se kalendářem i kompasem hvězdy a další nebeská tělesa. Od 50. let 20. století se k orientaci využívalo pozemních rádiomajáků a dnes se orientační body opět vrátily na oblohu v podobě navigačních satelitů. Počátky této technologie spadají do období studené války. Nejprve byl během 70. let v USA vyvinut systém Transit a posléze i systém GPS NAVSTAR, který využívá k určování polohy a času měření vzdáleností k satelitům. Nedlouho po GPS umístil na oběžnou dráhu své navigační satelity GLONASS i tehdejší Sovětský svaz.

Během přednášky byl popsán princip fungování současných navigačních systémů, vysvětlili jsme si rozdíl mezi autonomní a diferenciální metodou určování polohy, mezi kódovým a fázovým i mezi  jednofrekvenčním a dvoufrekvenčním měřením a dále mezi určováním polohy v reálném čase a tzv. postprocessingem. Probrali jsme klíčové faktory ovlivňující přesnost určování polohy, přičemž submetrové aparatury se uplatňují např. v zemědělství a centimetrová přesnost v geodetických aplikacích. Avšak nejvyšší přesnost, kterou lze dnes pomocí statické metody reálně dosáhnout je řádově milimetrová! Touto metodou lze například pomocí navigačních satelitů studovat i posuny kontinentálních desek, jak jsme si ukázali během exkurze na Kladivovu observatoř VUT FAST Brno letos v březnu (viz http://www.hvezdarnapv.cz/vyprava-na-nejstarsi-brnenskou-hvezdarnu). Další část přednášky se věnovala budoucím perspektivám rozvoje satelitní navigace. Kromě amerického GPS NAVSTAR a ruského GLONASS budují v současné době své globální navigační systémy Čína (COMPASS, neboli BEIDOU) a Evropa (GALILEO). Navíc existují regionální satelitní navigační systémy Indie (IRNSS) a Japonska (QZSS). Dále lze využívat též satelity poskytující korekce pro zpřesnění navigační polohy – Evropa (EGNOS), USA (WAAS), Indie (GAGAN) a Japonsko (MSAS). Diferenciální korekce lze získat i z několika pozemních sítí permanentních referenčních stanic. Současných i plánovaných signálů je mnoho a stále jich přibývá. Do roku 2020 bude k dispozici určitě více než 100 navigačních satelitů vysílajících na mnoha frekvencích a záleží jen na uživatelských aparaturách, co vše a jak budou schopné z poskytovaných signálů využít. V závěru teoretické části přednášky jsme si vysvětlili, jak lze z prostorových souřadnic, které poskytují satelitní navigační systémy, získat polohové i výškové souřadnice na mapě.

Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. za možnost bezplatného využití submetrových diferenciálních korekcí z pozemní sítě permanentních referenčních stanic TopNET. Díky tomu bylo možné prakticky předvést měření se submetrovou GPS/GLONASS aparaturou Topcon GMS-2 určenou zejména pro GIS a zemědělství. Rovněž velmi děkujeme ing. Martinovi Lehockému a jeho geodetické společnosti GEOLEHO se sídlem v Olomouci, za laskavé předvedení praktického měření s centimetrovou přesností v reálném čase (metoda RTK) pomocí geodetické GPS/GLONASS aparatury Topcon HiPer+.

 

Přednáška

Přednáška vzbudila zájem a návštěvníci prakticky zaplnili přednáškový sál hvězdárny.

 

GNSS měření

Praktická ukázka submetrového i centimetrového satelitního měření v reálném čase.

 

Ing. Lehocký

Ing. Martin Lehocký z firmy GEOLEHO se svojí přesnou geodetickou aparaturou.

 

TopNET

(http://topnet.gb-geodezie.cz).

 

Geoleho

(http://www.geoleho.cz/).

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/nebe-plne-navigacnich-satelitu
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému