Hlavní stránka > Odborná pozorování Slunce

Odborná pozorování Slunce

 

Zákresy sluneční fotosféry od roku 1990

První zákresy Slunce, které máme v archivu na prostějovské hvězdárně, se datují již do roku 1950 a jejich autorem je sám pan Adolf Neckař. Ten zakresloval spíše nepravidelně v letech 1950, 1951 a 1952. Další zákresy jsou až z roku 1990, kdy tuto odbornou činnost začala vykonávat paní Božena Černohousová. Ta sluneční fotosféru pečlivě zakreslovala a zpracovávala až do svého odchodu v roce 2018. Štafetu po ní poté převzali pan Trutnovský a pan Tylšar.

Všechna data pořízená do roku 2019 (celkem 4184 zákresů) se v roce 2020 zpracovala na hvězdárně v Ondřejově, ve Sluneční sekci České astronomické společnosti, a vyšel z toho tento úžasný graf znázorňující aktivitu Slunce tak, jak byla pozorována z Prostějova. Tímto velice děkujeme za zpracování :)

 

 

Od roku 2020 pokračuje se zakreslováním sluneční fotosféry paní Iveta Fréharová. V loňském roce bylo pořízeno 95 zákresů, přičemž jen na 28 zákresech byly pozorovány sluneční skvrny. Nejvyšší relativní číslo r bylo 35 (pět skvrn ve třech skupinách) dne 2. 12. 2020 v 11:10 UT. Celkově byla aktivita v tomto roce nízká.

Data získaná těmito pozorováními jsou poté odesílána k dalšímu zpracování na Hvězdárnu Františka Pešty v Sezimově Ústí a do Královské observatoře v Belgii.

Pozorování Slunce pro veřejnost se za normálního provozu uskutečňují každé úterý, čtvrtek a pátek. Přesné časy se dozvíte v rubrice O hvězdárně/Otvírací hodiny.

IF

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/odborna-pozorovani-slunce
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému