Hlavní stránka > Archiv článků > Ohlédnutí za čtrnáctým ročníkem Vědy v ulicích

Ohlédnutí za čtrnáctým ročníkem Vědy v ulicích

Banner -

V úterý 19. června 2018 proběhl v dopoledních hodinách na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově jíž čtrnáctý ročník akce Věda v ulicích. V tomto směru drží naše město celorepublikový primát, protože v žádném jiném městě se nepodařilo udržet tak dlouhou nepřetržitou tradici v pořádání tohoto setkání. Hlavním organizátorem Vědy v ulicích se již tradičně stala naše hvězdárna, která zajistila bezpečné pozorování sluneční fotosféry i chromosféry astronomickými dalekohledy a nově též kvalitní sluneční projekci. Pro mnohé návštěvníky bylo překvapivé, jak rychle se 30 cm velký obraz Slunce pohyboval po stínítku. Kvůli dennímu pohybu se totiž Slunce posune na nebi o svůj průměr za pouhé dvě minuty!

K hvězdárně se v letošním roce připojilo též šest prostějovských středních škol, konkrétně se jednalo o Gymnázium Jiřího Wolkera, Reálné gymnázium, Střední odbornou školu průmyslovou a Švehlovu střední školu polytechnickou, školu ART ECON a nově též Střední školu automobilní. Studenti z těchto škol předvedli svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti svůj vlastní program, sestávající zejména z různých experimentů z oblasti přírodních věd. Návštěvníci tak měli možnost, kromě mnoha jiného, nechat si na ruce explodovat vodíkovou pěnu, uvidět výbuch sopky zažehnutou slunečními paprsky, otestovat si svůj barvocit, či namalovat obrázek elektřinou a mnoho dalšího. Největší exponát - Škodu Roomster přivezla na letošní Vědu v ulicích Střední škola automobilní. Tato „pomůcka“ sloužila k testování pomocí diagnostického zařízení. Velice rádi bychom všem těmto školám a jejich studentům za přípravu programu i účast srdečně poděkovali. 

Zároveň bychom rádi touto cestou také poděkovali statutárnímu městu Prostějov za podporu, bez které by tuto akci také nebylo možné uskutečnit. Navíc letos město Prostějov podpořilo prostějovskou hvězdárnu v rámci grantu částkou 55 630,-Kč na nákup astronomické CCD kamery pro pozorování proměnných hvězd. Věříme, že se nám společně podaří udržet krásnou tradici Vědy v ulicích živou i v následujících letech a vždy před koncem školního roku nabídnout ukázky z techniky a zajímavosti z poznávání přírody a vesmíru a podnítit tak zejména u dětí a mládeže zájem o jejich další vzdělávání.

Hezkou reportáž o Vědě v ulicích 2018 natočila též regionální televize ZZIP - viz http://www.zzip.cz/?loadsec=pik&loadfile=828 .

 

Věda v ulicích 2018

Celkový pohled na Vědu v ulicích 2018

 

Věda v ulicích 2018

Stanoviště prostějovské hvězdárny.

 

Věda v ulicích 2018

Novinka na letošní Vědě v ulicích - zobrazení Slunce projekční metodou.

 

Věda v ulicích 2018

Skvrny ve sluneční fotosféře, jednotlivé skupiny skvrn jsou vyznačeny šipkami. (pro větší rozlišení klikněte na obrázek)

 

Věda v ulicích 2018

Sluneční chromosféra v protuberančním dalekohledu. Jsou patrné protuberance na horním a pravém okraji Slunce a uvnitř kotouče si lze všimnout několika světlejších míst – aktivních oblastí. (pro větší rozlišení klikněte na obrázek)

 

Věda v ulicích 2018

Zapalování sopky.

 

Věda v ulicích 2018

Vedlejší fumarola sopky Kilauea na Havaji?

 

Věda v ulicích 2018

Někdy ze sopek vychází jen pára, pohlaďte si sopku!

 

Věda v ulicích 2018

Kterak se Rulandské modré mění v bílé a naopak.

 

Věda v ulicích 2018

Senzorická analýza - barvy a vůně.

 

Věda v ulicích 2018

Oheň na otevřené scéně.

 

Věda v ulicích 2018

Předvádění trhacího zařízení.

 

Věda v ulicích 2018

Voda vzdorující gravitaci.

 

Věda v ulicích 2018

Malování neviditelného obrazu a malování elektřinou.

 

Věda v ulicích 2018

Obraz vzniká sám od sebe…

 

Věda v ulicích 2018

Na největší pomůcku bylo potřeba sjednat speciální povolení pro vjezd na plochu „kuželny“.

 

Věda v ulicích 2018

Počasí letos vyšlo na jedničku a Slunce, přestože bylo v minimu své aktivity nabídlo spoustu podrobností ve fotosféře i chtomosféře. Věříme, že všichni návštěvníci, ať už z řad žáků a studentů, nebo široké veřejnosti odcházeli s dobrým pocitem a že se také zábavnou formou od našich milých studentů středních škol všelicos přiučili o fyzice, chemii i technice.

 

KameraG2

Nová CCD kamera pro prostějovskou hvězdárnu 

Statutární město Prostějov letos přispělo částkou 55 630,-Kč Astronomickému oddělení Muzea a galerie v Prostějově na pořízení astronomické chlazené CCD kamery G2-0402 s čipem KAF-0402ME (výrobce: Moravské přístroje a.s.), vybavené interním filtrovým kolem a sadou fotomerických BVRI filtrů s AR vrstvami. Tato kamera bude sloužit především pro pozorování proměnných hvězd. Pokročilejší členové klubů Gemini i členové pokračovacího klubu Astrofotografie získají možnost prakticky se seznámit s principy odborných astronomických pozorování. Mladí zájemci o astronomii na prostějovské hvězdárně budou mít možnost v této oblasti dokonce navázat spolupráci s vědeckými institucemi a získat tak dovednosti pro svůj budoucí rozvoj. Jedná se historicky o největší dotaci, kterou prostějovská hvězdárna od města Prostějov obdržela.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/ohlednuti-za-ctrnactym-rocnikem-vedy-v-ulicich
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému