Hlavní stránka > Archiv článků > Ohlédnutí za jubilejním ročníkem Vědy v ulicích

Ohlédnutí za jubilejním ročníkem Vědy v ulicích

V úterý 24. června 2014 proběhl v dopoledních hodinách na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově jubilejní, již desátý ročník akce Věda v ulicích. V tomto směru drží naše město celorepublikový primát, protože v žádném jiném městě se nepodařilo udržet tak dlouhou nepřetržitou tradici v pořádání tohoto setkání. Hlavním organizátorem se opět stala naše hvězdárna, která zajistila bezpečné pozorování sluneční fotosféry i chromosféry astronomickými dalekohledy. K hvězdárně se v letošním roce připojil i rekordní počet středních škol z Prostějova, konkrétně se jednalo o Cyrilometodějské gymnázium, Gymnázium Jiřího Wolkera, Reálné gymnázium, Střední odbornou školu průmyslovou a Švehlovu střední školu polytechnickou. Studenti z těchto škol předvedli svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti svůj vlastní program, sestávající zejména z různých experimentů z oblasti přírodních věd. Návštěvníci tak měli možnost, kromě mnoha jiného, se zcela bezpečně a naprosto bezbolestně „říznout“ do ruky (podobně jako to dělají filmaři), nechat si na ruce explodovat vodíkovou pěnu, obdivovat se šikovnosti studentů při ukázkách robotiky, shlédnout citrónovou elektrárnu a chemickou zahrádku, pochopit princip ponorky anebo bez rozklepnutí zjistit, které vajíčko je syrové a které by se dalo sníst. Pokud se pozorování týče, počasí letos umožnilo obdivovat se slunečním skvrnám, protuberancím a dalším zajímavým úkazům souvisejících se sluneční aktivitou. A když oblačnost chvílemi zhoustla, bylo v ní zase možné pozorovat halové jevy, jako boční slunce, nebo krásně probarvené malé halo.

Závěrem bychom rádi touto cestou poděkovali vedle zúčastněných škol také statutárnímu městu Prostějov za podporu, bez které by tuto akci nebylo možné uskutečnit. Věříme, že se nám společně podaří udržet tuto krásnou tradici živou i v budoucnu a vždy před koncem školního roku nabídnout ukázky krásy a zajímavosti při poznávání přírody a vesmíru a podnítit tak zejména u dětí a mládeže zájem o jejich další vzdělávání.

Parhelium

Ráno nás při příchodu uvítala barevná skvrna v oblacích - boční slunce. Bylo to tentokrát dobré znamení úspěšné akce.

 

Celkový pohled

Celkový pohled na prostranství před sochou T. G. M. Každá škola měla k dispozici svůj vlastní stánek.

 

Dalekohledy hvězdárny

Dalekohledy Astronomického oodělení - Lidové hvězdárny sloužily pro celkové zobrazení sluneční fotosféry i chromosféry.

 

Refraktor Jakuba Koláře

Třetí dalekohled, určený pro sledování detailů ve fotosféře Slunce, poskytl návštěvníkům Jakub Kolář z Reálného gymnázia.

 

Žáci

Zvídavou kulisu vytvořili žáci základních škol z Prostějova i okolí. 

 

Studenti

Prezentace středoškolských studentů svým vrstevníkům.

 

Experimenty

Vedle fyzikálních pokusů, pozorování Slunce a ukázek techniky byly k mání též experimenty z chemie.

 

Robotika v praxi

Malý, ale chytrý robot se proháněl přímo po chodníku.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/ohlednuti-za-jubilejnim-rocnikem-vedy-v-ulicich
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému