Hlavní stránka > Archiv článků > Ohlédnutí za návštěvou Ing. Marcela Grüna a pozvánka na přednášku RNDr. Jana Hollana Ph.D.

Ohlédnutí za návštěvou Ing. Marcela Grüna a pozvánka na přednášku RNDr. Jana Hollana Ph.D.

Banner - Cíl Mars!

3. dubna 2014 jsme měli vzácnou příležitost přivítat na naší hvězdárně výjimečnou osobnost, nestora české astronomie, odborníka na kosmonautiku a ředitele Hvězdárny a planetária Praha, Ing. Marcela Grüna. Vzhledem k tomu, že se v současné době dostává planeta Mars do tzv. opozice vůči Slunci a nastávají tak příznivé podmínky pro jeho pozorování na nočním nebi, zvolil si ing. Marcel Grün jako téma přednášky právě tuto červenou planetu. V přednášce nazvané „Cíl Mars!“ nás seznámil jednak s možnostmi pozorování planety Mars ze Země, ale především s kosmickým výzkumem pomocí sond i s budoucími perspektivami letu na Mars s lidskou posádkou a možnostmi kolonizace této planety.  Díky technickým problémům nebylo možné použít zvukovou aparaturu. Přesto však bylo úžasné zaposlouchat se do vyprávění tohoto moudrého člověka a seznámit se s jeho názory a vizemi do budoucna.

Přednáška

Přednáška Ing. Marcela Grüna se těšila velikému zájmu.

 

Diskuse

Po přednášce zodpovídal Ing. Marcel Grün i individuální dotazy návštěvníků.

 

 

Pozvánka na následující přednášku:

Zima v roce 2013 byla dlouhá, ale letos snad jako by zima ani vůbec nenastala. Jako by na loňský podzim navázalo rovnou letošní jaro. Navíc jsme letos zaznamenali velice málo srážek, což se může nepříznivě projevit na stavu spodních vod nebo v zemědělství. Jsou tyto změny jen náhoda? Nebo snad souvisí s nárůstem obsahu oxidu uhličitého v atmosféře Země a globální změnou klimatu, jak o ní hovoří klimatologové? Na tyto a další otázky nám odpoví fyzik, astronom a ekolog RNDr. Jan Hollan, Ph.D. během přednášky Globální klimatický rozvrat, která proběhne 29. května v 18:00 hodin.

Pozvánka - RNDr. Hollan

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/ohlednuti-za-navstevou-ing-marcela-gr-na-a-pozvank
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému