Hlavní stránka > Archiv článků > Ohlédnutí za přednáškou doc. RNDr. Miloslava Zejdy Ph.D. „CESTY ZA DVOJHVĚZDAMI ANEB DVOJHVĚZDY VE SVĚTĚ“

Ohlédnutí za přednáškou doc. RNDr. Miloslava Zejdy Ph.D. „CESTY ZA DVOJHVĚZDAMI ANEB DVOJHVĚZDY VE SVĚTĚ“

Ve čtvrtek 6. února 2014 proběhla v přednáškovém sále hvězdárny velice zajímavá přednáška o dvojhvězdách, která by se dala charakterizovat jako putování po Zemi i po nebi. Zavedla totiž návštěvníky na observatoře v Turecku, Číně a v Jihoafrické republice a nechala je nahlédnout do života astrofyziků zkoumajících vzdálené kosmické objekty i do života místních obyčejných lidí. Byli jsme seznámeni s fyzikální podstatou dvojhvězd a prošli jsme se též po turisticky zajímavých místech, které měl doc. Zejda možnost navštívit. V závěru přednášky pozval doc. Zejda návštěvníky na volné pokračování tohoto astronomicko-cestovatelského putování, které nás zavede k protinožcům na Nový Zéland a do země zaslíbené všem astronomům - Chile. Tuto přednášku plánujeme na první polovinu roku 2015.

přednáška_doc. Zejda

Přednáška a diskuse doc. Zejdy. Po přednášce následovalo pro zájemce pozorování hvězdné oblohy dalekohledy.

 

Další akce se uskuteční v sobotu 22. února 2014 v 16:00 hodin a bude se jednat o vernisáž překrásných fotografií mlhovin, galaxií i dalších astronomických objektů. Je až neuvěřitelné jak kvalitní snímky lze pořídit s dalekohledy, digitální fotografickou technikou a softwary, které jsou v současnosti na trhu běžně dostupné. Výstavou nás osobně provede autor těchto fotografií – Mgr. Karel Bůna. Vstup na vernisáž je volný, jste srdečně zváni!

galaxie M 31

Příklad špičkové fotografie, získané prostředky dostupnými v současnosti i široké veřejnosti - Velká galaxie v Andromedě.

(Pro větší rozlišení klikněte na snímek.)

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/ohlednuti-za-prednaskou-doc-rndr-miloslava-zejdy-p
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému