Hlavní stránka > Archiv článků > Počasí, podnebí a nebezpečné povětrnostní jevy

Počasí, podnebí a nebezpečné povětrnostní jevy

Přednáška

Vzdušný obal naší planety je neobyčejně subtilní. Stačí vystoupat jen pár kilometrů do výšky a na vlastní kůži můžeme pocítit nebezpečnou nevolnost z nedostatku kyslíku, když většinu atmosféry necháme pod svýma nohama. Stav atmosféry ovlivňuje spousta faktorů, lidské působení nevyjímaje. Během posledních desítek let roste koncentrace oxidu uhličitého a současně postupně stoupá teplota atmosféry. Vědci se v současnosti přou, do jaké míry mohou být tyto věci propojené a zda může za tuto změnu lidský vliv. Můžeme trend oteplování nějak změnit, nebo je lepší se s touto změnou pokusit vyrovnat? Na tyto, ale i další otázky, o kterých dnes uvažuje spousta lidí, se nám pokusil z nestranného hlediska odpovědět RNDr. Milan Šálek, Ph.D., milovník cykloturistiky a astronomie, ale především náš přední meteorolog a odborník na nebezpečné povětrnostní jevy. Začátek přednášky byl v podstatě úvod do meteorologie a klimatologie a potom jsme se zabývali problematikou předpovědi počasí. Objasnili jsme si například pojmy deterministický chaos a numerické modelování a názorně jsme si ukázali, proč je tak složité, nebo i nemožné správně odhadnout vývoj počasí na více než několik dní dopředu. Ve druhé polovině přednášky jsme se potom věnovali nebezpečným povětrnostním jevům (např. i v naší republice se vyskytují tornáda, což je fenomén, o kterém se ještě před třiceti lety tvrdilo, že prakticky není) a také příčinám klimatických změn a odhadům dalšího vývoje podnebí. Jasné je, že se s klimatem něco děje a prokazatelně se globálně otepluje. Například letošní rok bude s největší pravděpodobností globálně vůbec nejteplejším rokem v historii měření! To však dle RNDr. Šálka vůbec neznamená, že by například v naší republice již nikdy nepřišla tuhá zima, všechno je to totiž hra pravděpodobnosti proudění vzdušných mas a četnosti střídání teplých a studených období v daném místě. RNDr. Šálek nepatří ani ke klimaskeptikům, ani k vědcům, kteří věří, že hlavním strůjcem globálního oteplování je člověk. Nachází se někde uprostřed, na půl cesty mezi těmito dvěma tábory, což je z hlediska vědce nepříliš komfortní postavení. Podle RNDr. Šálka není vhodné snažit se v současnosti nějakým zásadním způsobem zvrátit trend oteplování planety. Navíc, když se ukázalo, že některé studie popisující historický průběh teploty na naší planetě nejsou vždy zpracovány vědecky korektně. Například se prakticky nemluví o skutečnosti postupného zazeleňování Sahary! Navíc, doposud není zcela jasný vliv tzv. Atlantické oscilace, takže je prozatím potřeba vyčkat přibližně deset let a pravděpodobně až po této době se teprve ukáže, zda se trend vývoje teploty přikloní k rychlejšímu růstu, či nikoliv. Podnebí planety je velice složitý a z mnoha stran ještě neprobádaný systém, pokud se týká jeho vzájemných vazeb. Je potřeba pokusit se oprostit od politických vlivů, které v minulosti hrály v myslích mnoha lidí, ale i vědců rozhodující roli, naučit se skromnosti a pokoře před přírodou a provádět další měření a výzkumnou činnost. Každému člověku samozřejmě nic nebrání, aby se nesnažil chovat šetrně k naší planetě a pokud se vědcům podaří lépe pochopit fungování celého ekologického a klimatického systému naší planety, budeme snad mít v řádu deseti let možnost přijmout jako lidstvo správné adekvátní opatření.

Přednáška

Přednáška RNDr. Šálka.

 

Vývoj předpovědí počasí

Grafy zobrazující předpověď vývoje počasí na jednotlivé následující dny, které poskytují různé matematické modely. Je patrné, že po několika dnech se jejich výsledky již natolik rozchází, že rozumnou předpověď vyslovit nelze. Stačí zamávat motýlím křidélkem a deteministický chaos vládne světem... (zdroj: prezentace RNDr. Šálka)

 

Průběh globální teploty

Změny průměrné globální teploty, koncentrace oxidu uhličitého a indexu Atlantické oscilace. (zdroj: prezentace RNDr. Šálka)

 

RNDr. Šálek

RNDr. Milan Šálek, Ph.D. na prostějovské hvězdárně.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/pocasi-podnebi-a-nebezpecne-povetrnostni-jevy
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému