Hlavní stránka > Archiv článků > Pozorování přechodu Merkuru přes Slunce

Pozorování přechodu Merkuru přes Slunce

Banner - Přechod Merkuru přes Slunce

Přechod planety Merkur přes Slunce je historicky velice zajímavý úkaz, který hrál významnou roli například při určování velikosti Sluneční soustavy. Jeho studiem se zabývali takoví velikáni, jako byl Johannes Kepler, James Gregory, nebo Edmond Halley. A i když nakonec tento úkaz ke kalibraci Sluneční soustavy využitý nebyl a v současnosti se jedná již jen o hezké kosmické divadlo, žádný z milovníků astronomie si jej nenechá ujít.

Tento vzácný astronomický úkaz přilákal na naši hvězdárnu přibližně stovku návštěvníků. K dispozici měli celkem čtyři dalekohledy, z toho dva pro vizuální sledování zářivé fotosféry Slunce v různém zvětšení, třetí sloužil pro pozorování velice atraktivní chromosféry a čtvrtý pro promítání Slunce na papír. Dalším dalekohledem byly potom pořizovány fotografie Slunce s Merkurem. Bohužel, jak už to bývá, příroda je někdy pěkně zlomyslná a tak prakticky přesně v 13:00 hodin, když první návštěvníci vkročili do pozorovatelny, Slunce se schovalo za oblaka a dokonce i sprchlo! Vstup Merkura na sluneční disk tedy zůstal pozorovatelům z Prostějova zapovězen. Nicméně v přednáškovém sále byl připraven pořad o tranzitu Merkura přes Slunce i o různých historických souvislostech. A když se Slunce ukázalo mezi mraky, dostali jsme zprávu z pozorovatelny a tak mohli naši návštěvníci poprvé zpozorovat drobnou kulatou „pihu“ na tváři Slunce. Oblaků však bylo na obloze stále poměrně hodně a tak jsme vždy s dalšími návštěvníky využívali čas přednáškou v sále, než se Slunce opět ukázalo a tak to šlo stále dál. Nakonec však na naší hvězdárně nezůstal nikdo, kdo by planetu Merkur sunoucí se zvolna napříč slunečním diskem v dalekohledu neviděl.

Přechod Merkura přes sluneční disk je relativně velmi vzácný úkaz. Mnohem vzácnější než například zatmění Měsíce, nebo Slunce. Následující dobrá příležitost pro nás, obyvatele severní polokoule, nastane až 7. května 2049! A pokud byste si přece jen přáli toto zajímavé vesmírné představení spatřit dříve, doporučujeme vám pobýt 11. listopadu 2019 v Jižní Americe.

Reportáž o pozorování přechodu Merkuru přes Slunce na naší hvězdárně pořídila televize ZZIP. Můžete ji najít na adrese http://www.zzip.cz/?loadsec=pik&loadfile=605 a část týkající se hvězdárny začíná v čase 2:50 minut.

 

Návštěvníci v pozorovatelně

Pozorování přechodu Merkura přes sluneční disk. Fotografii pořídil pan Lukáš Beránek.

 

 

FotosféraFotosféra – Merkur se jeví jako tmavý kotouček. Na snímku jsou dále patrné sluneční skvrny, které nejsou zdaleka tak temné jako Merkur. Je to tím, že na rozdíl od Merkura, který je opravdu úplně černý, skvrny svítí. Dále je nápadné okrajové ztemnění Slunce, což je dáno tím, že Slunce nemá pevný povrch, ale ve skutečnosti se díváme do různých hloubek. Okolo drobné dvojice skvrnek na kraji disku Slunce si můžete všimnout světlejšího tzv. fakulového pole.

 

Chromosféra

Chromosféra – vrstva několik tisíc kilometrů nad zářivou fotosférou. Merkur se jeví jako tmavá tečka vpravo od středu. V chromosféře si můžete všimnout tmavých oblouků – filamentů a nápadné světlé erupce přímo uprostřed slunečního disku. Pod spodním okrajem slunečního disku se vznáší protuberance. Snímek byl pořízen fotoaparátem umístěným za okulárem dalekohledu.

 

Projekční metoda

Slunce zobrazené projekční metodou na papír. Obrázek pořídila paní Jarka Komárková.

 

V protisvětle

Slunce se pomalu sklání k západu, je čas rozloučit se se Sluncem i s Merkurem. Dalekohled D400 byl upravený pro bezpečné pozorování Slunce a sloužil návštěvníkům pro pozorování fotosféry ve větším zvětšení.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/pozorovani-prechodu-merkuru-pres-slunce
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému