Hlavní stránka > Archiv článků > Pozvánka na přednášku "PLAZMONIKA - ANEB NA CHVÍLI UVĚZNĚNÉ SVĚTLO…"

Pozvánka na přednášku "PLAZMONIKA - ANEB NA CHVÍLI UVĚZNĚNÉ SVĚTLO…"

Plakát "Plazmonika"

Srdečně Vás zveme na přednášku „Plazmonika - aneb na chvÍli uvĚznĚnÉ svĚtlo na malÝch strukturÁch, strukturkÁch az nanostrukturkÁch...“ , která se uskuteční na prostějovské hvězdárně ve čtvrtek 6. dubna 2017 v 18:00 hodin. Přednáška nás zavede do fascinujícího světa moderních technologií. Plazmonika je nová moderní disciplína, která se zabývá důsledky ozáření malých vodivých struktur světlem. Vodivostní elektrony v kovu se vlivem dopadajícího světla kolektivně pohybují a vyzařují samy světlo. V přednášce bude populární formou podán drobný lehký úvod do problematiky, přičemž se vyhneme přílišnému matematickému odvozování. Nastíníme rovněž nadějné vyhlídky a možná i uplatnění plazmoniky v životě kolem nás. Nebo to nakonec bude vše "osvětleno" jinak? Minulé dvě přednášky na naší hvězdárně byly zaměřeny na historii, v této se vydáme do světa blízké, ale možná i vzdálenější budoucnosti.

Přednášet nám bude prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., který vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykovy Univerzity) a doktorát získal na univerzitě v Paříži. Dnes je profesorem na Vysokém učení technickém v Brně a oborem jeho vědeckovýzkumné činnosti je analýza chemického složení tenkých vrstev. Je vědeckým pracovníkem výzkumného centra CEITEC, kde se zabývá přípravou a charakterizací nanostruktur. Byl juniorským reprezentantem ČSSR v plavání a aktivně hraje basketbal.

 

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč.

 

Vstupenky je možné předem rezervovat prostřednictvím E-mailu hvezdarna@hvezdarnapv.cz .

 

Prof. Spousta

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/pozvanka-na-prednasku-plazmonika
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému