Hlavní stránka > Archiv článků > Prázdninová školička i škola proběhly ve znamení Slunce

Prázdninová školička i škola proběhly ve znamení Slunce

LŠA2017

Každé prázdniny pořádá prostějovská hvězdárna letní školičku pro malé a školu pro větší zájemce o královnu věd – astronomii. V pořadí již XIII. školička pro nejmenší astrozvídálky s rodiči proběhla v dopoledních hodinách v termínu od pondělí 31. 7. do pátku 4. 8. 2017 a byla zaměřena letní oblohu. Malí zájemci se seznámili se vznikem Slunce a planet, přičemž se zaměřili na všechny planety, trpasličí planety i menší tělesa sluneční soustavy. Za jasného počasí probíhalo pozorování Slunce.

Třetí srpnový týden, od pondělí 14. 8. do pátku 18. 8. 2017, proběhla další tradiční akce prostějovské hvězdárny – Letní škola astronomie pro všechny zájemce z řad veřejnosti ve věku od 10 do 100 let. Jednalo v pořadí již o XXVIII. ročník, který byl tentokrát zaměřen na naši nejbližší hvězdu – Slunce. Všechna setkání začínala v případě dobrého počasí pozorováním sluneční fotosféry i chromosféry a sledováním jejich změn. Účastníci měli možnost si rovněž zakreslit Slunce zobrazené projekční metodou. Každý den potom následovaly přednášky na různá témata související se Sluncem doplněné fyzikálními pokusy, např. porovnáním slunečního absorpčního i zářivkového emisního spektra apod. Spolupracovník prostějovské hvězdárny, Stanislav Chlup ukázal účastníkům Letní školy praktické zpracování obrazu sluneční skvrny v programu Registax a pomocí skeneru jsme získali záznam chodu Slunce po nebi - solarograf. Součástí Letní školy astronomie byla rovněž přednáška naší přední sluneční fyzičky, RNDr. Evy Markové, CSc. na téma „Slunce a jeho vlivy na člověka“. Pravidelní návštěvníci naší hvězdárny znají Evu Markovou spíše z cestopisných přednášek za slunečními zatměními. Tentokrát však měli možnost vyslechnout si odbornou přednášku o výsledcích výzkumu vlivu Slunce na člověka a jeho zdraví, který před časem probíhal na hvězdárně v Úpici. V první části přednášky jsme si popsali Slunce z fyzikálního hlediska a některé jevy, které provází jeho aktivitu, např. sluneční skvrny, vyjádřené Wolfovým relativním číslem, nebo výtrysky oblaků nabitých částic z koróny, tzv. CME. Výsledkem studie je, že přestože není přesně znám mechanismus, jakým aktivita Slunce lidský organismus ovlivňuje, existují citliví jedinci, kteří na ni reagují a někteří lékaři berou při léčbě svých pacientů i tento vliv v úvahu. Nicméně moderního člověka může Slunce asi nejvíce ovlivnit tak, že díky CME může dojít k lokálnímu, nebo i globálnímu a dlouhodobějšímu výpadku elektrické energie. To by mělo samozřejmě obrovský vliv nejen na jednotlivce, ale na celou naši společnost jako takovou.

Slunce nám dává život. Vždyť téměř veškerá energie na Zemi pochází tak či onak ze Slunce. Ať už se jedná o světlo, teplo, vítr, nebo třeba i světlo z dataprojektoru v přednáškovém sále hvězdárny. Slunce však také představuje v současnosti největší hrozbu, která na naši civilizaci ve vesmíru číhá, a proto si zaslouží naši pozornost, respekt a studium.

 

Skvrna - surový snímek

Jeden ze surových snímků sluneční skvrny, kterou pořídil již 7. srpna svým dalekohledem Stanislav Chlup. V pondělí 14. srpna, kdy Letní škola začínala a kdy jsme se zabývali pozorováním a fotografováním Slunce, bohužel žádná pěkná skvrna na Slunci nebyla.

 

Zpracované Slunce

Obraz sluneční skvrny zpracovaný v rámci Letní školy astronomie Stanislavem Chlupem v programu Registax. Kromě vláknité struktury penumbry se ve fotosféře objevila také jemná struktura sluneční granulace.

 

Solarograf LŠA

Solarograf, který byl zpracován v rámci Letní školy astronomie 2017.

 

Výstava

Během Letní školy astronomie byla v pozorovatelně nainstalovaná tématická výstava o Slunci – „Hvězda života a smrti“.

 

Přednáška Evy Markové

Odborná přednáška RNDr. Evy Markové, CSc. o Slunci a jeho vlivech na člověka.

 

Eva Marková na LŠA v Prostějově

Velice si vážíme přízně RNDr. Evy Markové a toho, že přijala naše pozvání přednášet na letošní Letní škole astronomie.

 

Skvrny 2017_08_18 v 18-00 hodin SELČ

Během Letní školy se Slunce pootočilo tak, že viditelnou polokouli ozdobila krásná skupina slunečních skvrn. Obraz byl získán projekční metodou v poslední den Letní školy.

 

Výroba dírkových komor

Několik zájemců si na závěr Letní školy vyrobili své vlastní dírkové komory pro zachycení solarografu. Na Vánoce dostanou od Slunce malý dárek...

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/prazdninova-skolicka-i-skola-probehly-ve-znameni-s
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému