Hlavní stránka > Pseudovědci, konspirátoři a hranice kritického myšlení

Pseudovědci, konspirátoři a hranice kritického myšlení

Jak je to možné, že nezanedbatelná část populace věří na chemtrails proti kterému zabírá octování, v teorii ploché Země, návštěvy mimozemšťanů, souvislost mezi vakcinací a autismem, že lidé nikdy nepřistáli na Měsíci, že nám vládnou ještěří lidé, astrologii, numerologii a podobně? Snad lze vzrůstající zájem o tyto bizarní pseudovědy připisovat internetu, kde můžeme vždy najít ty „správné odpovědi“ potvrzující náš světonázor… Lze pseudovědecké teorie omezovat vzděláváním populace, nebo je lepší ponechat samotný stát, aby nám filtroval relevantní informace, na základě kterých si vytváříme obraz světa a na základě kterých se rozhodujeme? A jak vlastně poznáme pseudovědu? Jasné je, že tento problém je veliký, narůstá a sám od sebe se nevyřeší.

Plakát -

Seriózní pokus o definici pseudovědy provedl v šedesátých letech Karl Popper. Jedním z ukazatelů pseudovědy je podle něj například skutečnost, že pseudovědu nelze vyvrátit. Jako příklady uváděl marxismus, nebo psychoanalýzu, ale lze k nim stejně dobře přiřadit také astrologii, Nostradamovy předpovědi apod. Nicméně Popperova „teorie demarkace vědy a pseudovědy“ není zcela stoprocentní. Lze si také pomoci např. výčtem společných znaků, nebo lze studovat psychologický profil lidí, kteří pseudovědu uznávají, zabývat se metodami jejich poznání a argumentačními postupy.

Je jasné, že každý člověk je jiný a že se od sebe navzájem lišíme. A to nejen různými fyzickými předpoklady, ale také schopností rozumového poznávání okolního světa, čili analytickým myšlením. Obecně platí, že většina populace přeceňuje své vlastní intelektuální schopnosti. Někdo více, někdo méně, ale je jen málo takových, kteří se intelektuálně podceňují. Tuto skutečnost nazýváme iluzí vědění. Lidé mají často pocit, že něčemu rozumí, i když pravdou je pravý opak. A netýká se to jen složitých a komplexních oborů, jako jsou třeba astronomie, nebo politika, ale i mnohem jednodušších věcí, v podstatě věcí všedního dne. Dokázali byste například sami popsat princip fungování šicího stroje, autobaterie, zipu, telefonu, nebo splachovací toalety? Když si to prakticky vyzkoušíte, zjistíte, že i vy sami pravděpodobně žijete v tzv. „iluzi explanační hloubky“. V pouhém pocitu, že víte, jak věci fungují. Navíc, první řešení, které vás napadne, ještě zdaleka nemusí být to správné. Je prokázáno, že lidé s horšími výsledky analytického myšlení obecně snáze podléhají iluzi vědění, snadněji přijímají konspirační teorie a přiklánějí se k politickému extremismu.

Lze něco podniknout, abychom více používali zdravý rozum a v menší míře podléhali pseudovědám a konspiračním teoriím? Vždyť jen málokdo je natolik pokorný, aby rozeznal svá vlastní omezení a tento jev má ve svém důsledku zásadní vliv na celou naši společnost a její budoucí směřování. Jedním z kamínků řešení může být kvalitní vzdělávací systém, popularizace vědy a kritického myšlení. Samozřejmě se však nejedná o všelék. Spousta lidí se nerada učí, protože je to mentálně náročné a navíc žijí v iluzi vědění. Proto možná ještě důležitější složkou se jeví tzv. paternalismus, čili ochrana ze strany státu a snad vláda odborníků v příslušných oborech, tzv. epistokracie. Nicméně tento přístup vede k omezení liberalismu, čili svobody lidí a na tomto principu je založena celá naše doposud úspěšná demokracie a západní kultura. Je nutné usilovat o vyváženost. Prakticky asi nelze lidem s omezenou schopností analytického myšlení odejmout volební právo. Avšak zajímavý by mohl být opačný přístup. Dr. Tvrdý zmínil myšlenku, že by voliči měli na výběr. Buď vhodí do urny hlasovací lístek, nebo se svého práva vzdají a dostanou od volební komise ze státního rozpočtu 1000 Kč. Možná by stát takto ve svém důsledku ušetřil, nenásilnou eliminací nekompetentních voličů. V každém případě se již dnes stát o nás paternalisticky stará a prostřednictvím různých předpisů a nařízení nás nabádá chovat se rozvážně a odpovědně. Nutí nás například poutat se v automobilech bezpečnostními pásy, z našich příjmů odvádíme zdravotní a sociální apod. Měl by stát také usilovat o regulaci dezinformací například na internetu? Do určité míry zřejmě ano a to nejen na poli vědy a technologií, ale také i v oblastech ekonomie a politiky. V důsledku zkreslených a nepravdivých informací se totiž epistemicky nekompetentní voliči rozhodují a například v demokratických referendech mohou teoreticky rozhodovat o zásadních otázkách směřování celé společnosti. Pravděpodobně bychom se tak vyhnuli například brexitu, kdy nekompetentní lidé v podstatě amatérsky rozhodli o velice složité otázce, přičemž důsledky tohoto rozhodnutí jsou těžkým oříškem pro experty v následné politické reprezentaci. Paternalismus, stejně jako epistokracie má samozřejmě současně množství svých vlastních úskalí a nelze rozhodnout, zda by epistokracie byla v budoucnu lepším politickým zřízením než demokracie. Žádné řešení totiž není černobílé. Současná moderní demokracie má navíc tu výhodu, že je doposud velice úspěšná, protože například u nás v Evropě vede k vysoké míře blahobytu obyvatelstva a nízké míře násilí. Zcela určitě je však cestou do pekel tzv. „idiokracie“, kdy nám na různých stupních vedení, včetně těch nejvyšších, občas vládnou epistemicky nekompetentní lidé, s vysokou mírou iluze vědění, kteří se ve zvýšené míře projevují například i vírou v různé pseudovědecké teorie.

 

Přednáška Filipa Tvrdého

Bylo toho mnohem více, o čem se Dr. Filip Tvrdý ve své přednášce zmínil, než je možné uvést v tomto krátkém článku. Především z filozofického a psychologického hlediska se mu podařilo najít různé nečekané souvislosti a nastavit zrcadlo nám samým, obyvatelům planety Země.

 

Dr. Filip Tvrdý

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/pseudovedci-konspiratori-a-hranice-kritickeho-mysl
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému