Hlavní stránka > Archiv článků > Repríza exkurze na velký refraktor do Vídně

Repríza exkurze na velký refraktor do Vídně

UNIVIE 1888

Kresba z roku 1888 - stejně jako hvězdárny v Prostějově, nebo v Brně, byla kdysi i vídeňská univerzitní observatoř za městem...

 

V říjnu loňského roku zorganizovala prostějovská hvězdárna poprvé výpravu do Vídně, během které měli zájemci možnost navštívit observatoř vídeňské univerzity. Článek o této první výpravě můžete najít na adrese: http://www.hvezdarnapv.cz/fotoreportaz-z-vypravy-za-obrim-refraktorem-do-vid. Pro velký zájem jsme letos uspořádali ještě jednu exkurzi, která proběhla v pátek 23. března 2018. Během ní měli návštěvníci znovu možnost pokochat se úžasnou historickou budovou obsahující velký refraktor a seznámit se též se zajímavými současnými aktivitami. Vídeňská univerzitní observatoř byla vybudovaná v letech 1875 - 1880 a v té době se jednalo o největší hvězdárenskou budovu světa, ve které byl nainstalován také největší astronomický čočkový dalekohled světa. Na rozdíl od letoška jsme v loňském roce měli navíc štěstí na počasí, takže se naskytla dokonce příležitost s tímto unikátním obřím historickým dalekohledem pozorovat hvězdné nebe! V letošním roce nám již bohužel štěstěna tak nakloněna nebyla a obloha byla zcela pokryta oblačností. Jsme ale přesvědčeni, že návštěvníci přesto zklamáni nebyli, protože i samotná návštěva této monumentální observatoře je velikým zážitkem a naši laskaví průvodci PD DDr. Thomas Posch a jeho asistent Meinrad Hafner nám pověděli a ukázali také několik zajímavostí navíc.

 

Vedlejší pozorovatelna

Večerní divoký park kolem observatoře má zvláštní sugestivní atmosféru. Vedlejší pozorovatelny, rýsující se z propletených korun stromů, působí proti stmívající se obloze až mysticky.

 

Vedlejší pozorovatelna

Druhá vedlejší pozorovatelna. Když se člověk dívá na tyto stavby, s jakou velkorysostí a pečlivostí byly provedeny, je vidět, že císař František Josef I. na této univerzitní observatoři opravdu nešetřil.

 

Hlavní kopule

V centrální části hlavní budovy observatoře se nachází velká kopule ukrývající obří refraktor.

 

Vstupní hala UNIVIE

Postupně jsme se sešli ve vstupní hale hvězdárny. Monumentální schodiště, zdobné sloupoví a zlatý nápis „STERNWARTE“ nenechává nikoho na pochybách, že jsme v opravdovém historickém chrámu vědy. Zde nás uvítali naši zasvěcení průvodci Thomas Posch a Meinrad Hafner.

 

Velký refraktor

Zlatý hřeb celé hvězdárny – obří historický refraktor o průměru 68 cm a ohnisku 10,5 metru. Na rozdíl od naší minulé návštěvy byl přetočen kolem polární osy do druhé pozice. Naši průvodci nám sdělili, že změnu polohy dalekohledu provádí nepravidelně několikrát do roka, aby zabránili pomalému tečení objektivu a ztrátě optické kvality. Hlavním pozorovacím programem tohoto dalekohledu bylo v minulosti sledování planetek. Pozorování zde od roku 1880 prováděl například opavský rodák Johann Palisa, který proslul objevením 122 planetek! Pomineme-li současné robotické přehlídky oblohy, jedná se o světový rekord v objevování planetek klasickou metodou, který už asi ani nemůže být nikdy překonán. Na vídeňské univerzitní observatoři také Johann Palisa lokalizoval hlavní pás planetek ve vzdálenosti 2,2 až 3,6 astronomických jednotek od Slunce.

 

Velký refraktor

Meinrad Hafner (vzadu) nám také zapůjčil do ruky model achromatického objektivu velkého refraktoru. Objektiv se skládá ze dvou čoček, spojky a rozptylky. Poznáte na tomto modelu, která je spojka a která rozptylka? Skleněný originál na konci tubusu dalekohledu má hmotnost asi 150 kg. (Správná odpověď: širší u okraje bývají rozptylky)

 

Přesné hodiny

Přesná astronomická pozorování se neobejdou bez přesného určování času. Tyto hodiny s vteřinovým invarovým kyvadlem bývaly v minulosti časovým etalonem.

 

Velký refraktor

Překrásný hodinový stroj dalekohledu s odstředivým regulátorem je dnes natahován nikoliv klikou, ale elektromotorem (v pozadí).

 

Velký refraktor

Zájemci si mohli zkusit dalekohledem pohnout. Je dokonale vyvážený a jde naprosto lehce. Ovšem vzhledm k tomu, že pohyblivá část přístroje váží 5,5 tuny, je potřeba překonat značnou setrvačnost.

 

Výkresy velkého refraktoru

K dispozici byly též desky s historickými výkresy a fotografiemi velkého refraktoru. Zajímavé je například závaží umístěné přímo v polární ose dalekohledu. Tento způsob dovažování byl poprvé využit právě zde a stal se vzorem pro konstrukci dalších velkých refraktorů po celém světě.

 

Kopule velkého refraktoru

Pootočili jsme 14 metrů v průměru velikou a 15 tun těžkou kopulí a otevřeli její štěrbinu. Bohužel nad ní byla místo hvězd pouze oblaka. Kdybychom zde byli o jeden den dříve, nebo později, pozorovat by se dalo...

 

Vyhlídka na Vídeň

Vyhlídka na Vídeň z ochozu kolem velké kopule. V pozadí je Svatoštěpánský dóm, jehož jižní věž je jednou z dominant Vídně a stala se počátkem rakouského geodetického souřadnicového systému.

 

Radioteleskop na UNIVIE

Pohled na prosklenou střechu jižní části univerzitní observatoře. Hustou oblačnost by dnes šlo prohlédnout pouze univerzitním radioteleskopem.

 

Severní kopule

Severní kopule ukrývající 80 cm zrcadlový dalekohled, kam zamíříme na závěr naší exkurze.

 

Pasážník

Velice mnoho pro rakouskou astronomii znamenalo jméno Littrow. Joseph Johann von Littrow, který se narodil v Horšovském Týně, byl ředitelem původní vídeňské observatoře od roku 1819 až do své smrti v roce 1840. Jeho syn Karl Ludwig von Littrow navázal na svého otce a jako další ředitel vídeňské observatoře byl v podstatě duchovním otcem této nové, velké a na svou dobu vskutku špičkově vybavené univerzitní observatoře. Bohužel se již úplného dokončení stavby univerzitní observatoře nedožil, protože zemřel v roce 1877. Nicméně na jeho počest i na počest jeho otce se hlavní přednášková místnost celé hvězdárny nazývá Littrow audience. Cestou do této posluchárny míjíme skvostný mosazný pasážník. Jeho dalekohled lze sklápět jen v severojižním směru. Jedná se o velice přesný přístroj pro určování zeměpisné délky na Zemi, nebo rektascenze na nebi. Průměr objektivu je 11 cm.

 

Historická fotografie UNIVIE

V Littrow audience nám Thomas Posch a Meinrad Hafner ukázali různé zajímavé fotografie související s bohatou historií observatoře. Například tento obraz ukazuje velký refraktor ještě před elektrifikací. V té době bylo vše ovládáno pomocí lanových mechanismů, včetně otáčení 15 tun těžkou kopulí, nebo otevírání štěrbiny. Všimněte si, že ovládací lana visí i z dalekohledu.

 

Historická fotografie UNIVIE

Meinrad Hafner ukazuje na kliku, kterou se natahoval hodinový stroj pohonu dalekohledu. Závaží bylo nutno zvedat pomocí této kliky každou hodinu.

 

Historická fotografie UNIVIE

Před elektrifikací observatoře ještě neexistovala zvedací podlaha. Ta zde byla instalována až v roce 1931. Aby se astronomové dostali k okuláru dalekohledu, používali tento speciální vysoký žebřík na kolečkách. Když si představíte, že se zde pracovalo v téměř absolutní tmě mnoho metrů nad podlahou, není divu, že povolání astronoma patřilo v minulosti k velmi nebezpečným.

 

Historická fotografie UNIVIE

Aby se astronomové na hvězdárně cítili dobře, měla jedna z bočních pozorovatelen s menším refraktorem stěny vyzdobené tapetami. Byl zde žebřík opatřený pohodlnou lenoškou a stolkem a Meinrad Hafner okomentoval vyobrazenou situaci jako „astronom čekající na pizzu“ :-).

 

Historická fotografie UNIVIE

Obraz hvězdárny krátce po dokončení. Stromy, které dnes tvoří v okolí téměř prales, byly teprve vysázeny.

 

Historická fotografie UNIVIE

Zajímavý pohled na hvězdárnu od severozápadu. Zajímavé jsou ozdobné „chocholy“ na vrcholu všech kopulí. Dnes je již na pozorovatelnách nenajdete.

 

VLT

Moderní robotický zrcadlový dalekohled o průměru 80 cm a ohnisku 6,5 metru (tzv. VLT = Viena Little Telescope) slouží zdejším studentům jako učební pomůcka! Učí se, jak získat kvalitní astronomické fotografie pomocí tzv. lightů, darkframů a flatfieldů pořizovaných do bílé stěny kopule. Učí se zde též různé další techniky pozorování, dalekohled slouží například pro měření jasností proměnných hvězd.

 

Pohlednice UNIVIE

Všechny fotografie vesmírných objektů na této pohlednici, kterou Univerzitní observatoř vydala u příležitosti konání letošního kongresu Mezinárodní astronomické unie ve Vídni, byly pořízeny výhradně pomocí zdejšího dalekohledu „VLT“.

 

Thomas Posch

Doktor Thomas Posch nám sdělil, že v současnosti studuje na univerzitě ve Vídni astronomii neuvěřitelných 300 studentů! Avšak samozřejmě ne ze všech se stanou opravdoví profesionální astronomové. Většinou se jedná o studenty učitelských oborů. Astronomii jako hlavní obor má dnes ve Vídni asi 80 studentů. Velice rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali doktoru Thomasovi Poschovi a Meinradu Hafnerovi za neobyčejnou vstřícnost a ochotu se kterou se nám věnovali.

Další pěkné a zajímavé fotografie z této exkurze do Vídně, které zveřejnil Hynek Olchava, můžete najít na internetové adrese:

https://www.ebicykl.cz/fotokronika/Specialy/Viden2018/index.html .

 ---

Univerzitní hvězdárna ve Vídni není veřejnosti běžně přístupná. Jedná se o profesionální pracoviště, které slouží především k výukovým účelům univerzity. Nicméně pokud byste měli zájem tuto monumentální hvězdárnu navštívit sami a kromě jiného si prohlédnout i obří historický refraktor, máte možnost v pátek 13. dubna 2018 v rámci večera „LANGE NACHT DER FORSCHUNG“. Další informace o této akci můžete najít na internetové adrese: www.astro.univie.ac.at .

LangeNacht

 

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/repriza-exkurze-na-velky-refraktor-do-vidne
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému