Hlavní stránka > Archiv článků > Sluneční koróna při úplných zatměních Slunce

Sluneční koróna při úplných zatměních Slunce

Banner -Dlouhou dobu byla povaha sluneční koróny záhadou. Vždyť pozorovatelná byla pouze během krátkých prchavých okamžiků při slunečních zatměních. První písemná zmínka o pozorování tohoto pozoruhodného astronomického úkazu pochází ze staré Číny z roku 2137 před naším letopočtem v souvislosti s tím, že se dva astronomové a astrologové Ho a Hsi opili tak, že zapomněli toto zatmění předpovědět, čímž propadli hrdlem. A pak že není astronomie rizikové povolání! Staří Chaldejci dále v Babylonii popsali v roce 721 před Kristem periodu SAROS, což je období, během něhož se Měsíc vrátí do stejné fáze a ke stejnému uzlu na své dráze a pomocí které lze předpovídat okamžiky zatmění. Činí 18 roků 11 dní 7 hodin 43 minut a Během této doby se na Zemi vystřídá 29 zatmění Měsíce a 41 zatmění Slunce: 15 úplných, 15 částečných a 11 prstencových. Již starověcí Číňané popisovali i vzhled slunečních zatmění, že „kolem Měsíce je jakési světlo, případně z pod Měsíce šlehají červené ohnivé jazyky nebo žluté plaménky“. Tak byla poprvé popsána koróna. Johannes Kepler se v 17. soletí domníval, že se v případě koróny jedná o atmosféru Měsíce. Teprve až v 19. století začalo být lidem jasné, že světlo kolem Měsíce má být spojováno se Sluncem.

Dnes se ví, že sluneční koróna je velmi subtilní vnější sluneční atmosféra sahající velice daleko, asi do šedesát krát větší vzdálenosti od Slunce než obíhá Země! Všechny planety, včetně těch nejvzdálenějších, obíhají tím pádem hluboko uvnitř sluneční atmosféry. Sluneční koróna je velice řídké, horké, složité a dynamické prostředí, skýtající dodnes spoustu nevyřešených otázek. Základní problém spočívá totiž i v současnosti v obtížnosti jejího pozorování, zejména pokud se týká bílé vnitřní koróny, nacházející se v těsné blízkosti zářícího Slunce. Jedinou možností, jak sledovat detailně tuto část koróny a současně její napojení na útvary v chromosféře i fotosféře, je využití vzácných chvil zatmění Slunce – dokonalého přírodního koronografu. Za posledních 25 let se však naštěstí velmi zlepšila technologie zpracování obrazu. V devadesátých letech nebylo ještě možné zvládnout obrovský dynamický rozsah jasu koróny a detaily se vizualizovaly z mnoha fotografií ručně pomocí čarové kresby. Doslova revoluci však přinesla současná metoda zpracování obrazu vyvinutá v Brně prof. Miloslavem Druckmüllerem a jeho dcerou Hankou. Přináší obrazy koróny s takovými podrobnostmi, jaké dříve nebyly patrné nejen na fotografiích, ale dokonce ani při vizuálním pozorování. Takto zpracované obrazy doslova otevřely slunečním fyzikům na celém světě novou dimenzi zkoumání atmosféry naší nejbližší hvězdy. 

Sluneční koróna v perspektivě času

Příklad ze slunečního zatmění v Brazílii v roce 1994. Vlevo je jeden ze surových snímků získaných během zatmění. Uprostřed jsou čarové kresby izofot a ručně překreslených koronálních paprsků z mnoha fotografií s různými expozicemi. Protáhlý tvar přilbicových paprsků prozrazuje, že se Slunce nacházelo v minimu aktivity. Vpravo je obraz koróny, získaný prof. Druckmüllerem z původních snímků o mnoho let později, při použití jeho metody matematické vizualizace.

 

Během přednášky nás RNDr. Eva Marková seznámila též s různými přístroji a experimenty, které byly prováděny na expedicích mezi lety 1990 – 2010, které sama zorganizovala. RNDr. Marková se profesně zabývala nejen pozorováním, ale i zpracováním těchto dat a výzkumem vztahu mezi strukturami bílé koróny a protuberancemi a dále studiem rychlých změn ve sluneční koróně. V tomto případě je nutné v rámci zatmění společně zpracovat měření s co největším časovým odstupem a tedy z několika vzdálených pozorovacích stanovišť. V současnosti existuje projekt „shadow tracking“, obsahující databázi mnoha fotografií zatmění z celého pásu totality, avšak v minulosti bylo nutné za tímto účelem zorganizovat minimálně dvě expedice. Velice zajímavá je také práce týkající se zjišťování tzv. „poloměru zdrojové plochy“. Tento parametr je důležitý pro výpočet modelu magnetického pole v koróně, které je jinak prakticky nezjistitelné. Přitom právě magnetické pole je hlavním architektem sluneční fotosféry, chromosféry i koróny a právě na něm závisí, zda se do meziplanetárního prostoru vydají oblaky nabitých částic, které mohou následně ovlivnit i pozemské technologie člověka.

Slunce se mění skoro jako živý tvor. I když se to očima nezdá, je bouřlivé a neustále plné zajímavých procesů. Jen samotná koróna přináší spoustu otázek, na které zatím naznáme odpovědi. Proč  teplota roste od povrchu Slunce až na několik miliónů stupňů? Jak mohou spolu koexistovat „chladné“ protuberance v horké koróně? Jak to že nepozorujeme přebytek koronální hmoty, když dochází k jejímu doplňování ze slunečního povrchu?  Vypařuje se snad do slunečního větru spikulemi, protuberancemi, nanoerupcemi? A jak dochází k urychlování částic z koróny do slunečního větru?

Struktura koróny je složitá. Najdeme v ní různé typy útvarů – přilbicové a polární paprsky, smyčky, dutiny, tmavé dutiny, super-jemné struktury s životností zhruba jen 200 sekund, to vše propojené s fotosferickými útvary a protuberancemi. Najdeme v ní složitou fyziku, ale i velikou eleganci a krásu. Pokud byste se chtěli sami pokochat pohledem na korónu během nejúchvatnějšího astronomického divadla, jaké nám umí příroda připravit, doporučujeme vyrazit z naší republiky na jih. Za necelých deset let, 2. srpna 2027, můžete zažít krásné úplné zatmění v jižním Španělksu a v severní Africe. A na rozdíl od profesionálních astronomů, kteří jsou během krátké doby zatmění doslova v jednom kole, si pohled na jemnou korónu budete moci užít.

 

Přednáška Evy Markové

Přednáška Evy Markové byla velice zajímavá, nicméně účast byla zřejmě poznamenána televizní prezidentskou debatou prof. Jiřího Drahoše a prezidenta Miloše Zemana vysílané na ČT.

 

RNDr. Eva Marková, CSc.

RNDr. Eva Marková, CSc. v Prostějově.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/slunecni-korona-pri-uplnych-zatmenich-slunce
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému