Hlavní stránka > U zrodu čipů stojí malé zrnko písku…

U zrodu čipů stojí malé zrnko písku…

ON Semiconductor

ON Semiconductor je velká nadnárodní společnost, jeden z předních výrobců polovodičových součástek a čipů. Hlavní sídlo této společnosti je ve Spojených státech ve městě Phoenix a pobočky najdete roztroušené doslova po celém světě. V České republice se nachází jedno vývojové středisko společnosti „ON“ v Brně a druhé v areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Zde je rovněž výrobní závod, ve kterém se vyrábí jednak podkladní desky z monokrystalického křemíku, ale i polotovary samotných čipů.

V přírodě se křemík vyskytuje v polykrystalické formě. Ten se však pro výrobu polovodičových součástek nehodí a je potřeba z něj vyrobit křemíkový monokrystal s perfektně definovanou krystalickou mřížkou. Teprve do ní je možné vyleptávat spoje a „střílet atomy“ různých prvků a vytvářet tak mikroskopickou funkční polovodičovou součástku.

Účastníci naší exkurze, která proběhla v pátek 5. dubna, byli nejprve teoreticky seznámeni s výrobním procesem, absolvovali krátké bezpečnostní školení a potom byli rozděleni do dvou malých skupinek, ve kterých měli možnost prohlédnout si jednotlivé kroky výroby podkladních křemíkových desek. Nahlédli do rotačních pecí, ve kterých rostou superčisté monokrystalické křemíkové ingoty. Jeden po druhém se atomy při teplotě asi 1400°C skládají do dokonalé křemíkové krystalické mřížky. Pomaličku, očima prakticky neviditelně se ze zlatavě zářící taveniny, po dobu dvou až tří dní zvedá válcový monokrystal, který ve finále váží přes 100 kg a který visí jen na asi 5mm silném křemíkovém krčku. Jak ingot pomalu chladne, kouzlí interference na jeho povrchu barevné vzory, podobné jako na tenoučké vrstvě oleje, nebo na povrchu motýlích křídel.

Ingot z monokrystalického křemíku se následně speciálním způsobem nařeže na necelý milimetr tenké plátky, těmto plátkům se srazí hrany a vytvoří fazeta ukazující privilegovaný směr krystalické mřížky. Plátky se dále leští do vysokého lesku a nakonec se na jejich povrch napařují speciální vrstvy. Ve finále se tyto polotovary odesílají do čipárny, kde se na nich vytváří struktury a polovodičové součástky tak malé, že k jejich prohlédnutí byste potřebovali elektronový mikroskop.

Kulaté křemíkové desky osazené mnoha čipy se nakonec z Rožnova odesílají do dalšího závodu společnosti „ON“ do Malajsie, kde se rozřežou, jednotlivé čipy se osadí nožičkami a zalijí do ochranného obalu, aby se mohly stát srdcem mnoha různých elektronických zařízení. Možná, že i váš počítač, automobil, nebo lednička obsahuje malý kousek křemíku z Rožnova pod Radhoštěm…

 

Silikárna společnosti ON

Proces výroby čipů je chráněn několika desítkami světových patentů, a proto je zakázáno ve výrobních prostorách společnosti „ON“ fotografovat.

 

Seznámení se společností ON

Seznámení účastníků exkurze s výrobním postupem a portfoliem společnosti ON Semiconductor.

 

Výrobky silikárny

Výsledkem výrobního procesu silikárny společnosti „ON“ je vyleštěná 0,8 mm silná, naprosto bezporuchová křemíková destička o průměru 15 cm, nebo 20 cm opatřená sraženými okraji, fazetou a případně také speciálními napařenými vrstvami. Každý atom má zde přesně definované místo.

 

Bezprašné overaly

Čisté prostory se v „ON“ rozdělují podle přípustného množství částic na kubickou stopu. Do některých je možné vstoupit pouze v bezprašném overalu a do některých není možné vpustit návštěvníky vůbec. I takové oblékání overalu má svůj jasně daný promyšlený postup. Rukávy se například nesmí dotknout podlahy.

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali pracovníkům společnosti „ON“ za možnost prohlédnout si část výrobního závodu a za velice zajímavý výklad. Všem účastníkům se exkurze moc líbila. Věříme, že možnost nahlédnout pod pokličku tvorby špičkových technologií, podnítí ve členech našeho nejpokročilejšího astroklubu hlubší zájem o přírodní vědy a techniku. Vždyť když začnete pronikat hlouběji do tajů jakéhokoliv vědního, či technického oboru, otevře se před vámi nový a neskutečně zajímavý vesmír…

---

Krátké video o výrobním závodě společnosti „ON“ v Rožnově pod Radhoštěm můžete najít na následující adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=5euZF1zRtGU .

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/u-zrodu-cipu-stoji-male-zrnko-pisku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému