Hlavní stránka > Archiv článků > Zima končí, jaro začíná

Zima končí, jaro začíná

Víte, co mají společného následující dny?

Sobota 1. března, čtvrtek 20. března a neděle 30. března 2014?

V těchto datech končí v letošním roce zima a začíná jaro! Konkrétně 1.března začalo meteorologické jaro, které trvá až do 31.května, 20. března nastala jarní rovnodennost, Slunce protnulo nebeský rovník čímž začalo astronomické jaro a konečně v noci z 29. na 30. března končí zimní čas a ručičky hodin se posouvají ze druhé na třetí hodinu ranní.

 

Následující fotografie byly pořízeny v pondělí, 24. března večer kolem 20 hodiny.

Staří Řekové rozdělili celou hvězdnou oblohu na čtyři veliké části, jarní, letní podzimní a zimní. Každá tato část ztvárňuje mytologický příběh a jedná se vždy o ta souhvězdí, která jsou viditelná v příslušné roční období z večera. Zimní obloha představuje pověst o nejslavnějším lovci všech dob – Orionovi. Tento hvězdný hrdina na obloze bojuje proti nebeskému býkovi a doprovází jej dva psi, velký a malý. Na fotografiích je vidět jak se v této době již celá tato skupina hvězd sklání k západu a přenechává své místo jarním souhvězdím reprezentovaným především Lvem a Pannou.

 

Báje o Orionovi

V centrální části snímku se nachází tři hvězdy uspořádané do přímky, což je Orionův pás. Nad pasem jsou dvě jasné hvězdy tvořící ramena Oriona a symetricky k ramenům od pasu dolů má Orion nohy. Skupinka hvězd pod pasem Oriona je jeho meč. Jasná hvězda v pravé části snímku, v prodloužení Orionova pasu, se jmenuje Aldebaran a tvoří býčí oko. Klín hvězd v oblasti Aldebarana představuje býčí hlavu. Nejjasnější hvězda na snímku, Sirius, se nachází na prodloužení Orionova pasu v levé spodní části snímku a náleží do souhvězdí Velkého psa. Jasná hvězda v levé horní části snímku se jmenuje Procyon a leží v souhvězdí Malého psa.

(Pro větší rozlišení klikněte na snímek.)

 

Hvezdarna s Orionem

Na tomto snímku je zobrazena stejná část oblohy jako na předcházejícím. Zleva jasná hvězda Sirius, dále souhvězdí Orion. Pod pasem si všimněte zjasnění kolem centrální hvězdy v meči, jedná se o hvězdnou porodnici - Velkou mlhovinu v Orionu. Nad kopulí se nachází jasný Aldebaran a těsně pod ním skupina hvězd – otevřená hvězdokupa Hyády. A zcela vpravo je potom otevřená hvězdokupa Plejády, neboli Kuřátka.

(Pro větší rozlišení klikněte na snímek.)

 

Pozorovatelna s Polárkou a Iridiem

Pohled na sever. Nad střechou pozorovatelny se nachází téměř bodová Polárka. Vpravo od Polárky se nachází hvězdy tvořící tvar Malého vozu. V levé části snímku můžete najít jasné hvězdy ve tvaru „W“ – souhvězdí Kasiopeja. Kousek nad pravou částí střechy je patrná stopa po záblesku satelitu Iridium. Při delší expozici se díky otáčení Země hvězdy zobrazují jako oblouky.

(Pro větší rozlišení klikněte na snímek.)

 

Zima tedy končí i na nočním hvězdném nebi a nám nezbývá než se rozloučit s Velkou mlhovinou v Orionu a Plejádami  a těšit se například na kupy galaxií v souhvězdí Vlasy Bereniky, nebo v Panně anebo na planetu Mars, která se stane ozdobou jarního večerního nebe.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/zima-konci-jaro-zacina
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému