Hlavní stránka > Historie měření meteorologických dat

Historie měření meteorologických dat

 Historie meteorologických měření na prostějovské hvězdárně

Z HISTORIE METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ NA HVĚZDÁRNĚ

Meteorologická data se začala z měřicích přístrojů soustavně zaznamenávat už v roce 1973. Naměřené hodnoty se postupně ručně vkládaly do počítače s vyhodnocovacím programem. V pracovních dnech se navíc monitoroval i celkový ráz dne a vše se zapisovalo do meteorologických deníků.

Jak probíhala jednotlivá měření?

Měření tlaku

Měření tlaku se provádělo mikrobarografem a barografem, tj. stále zapisujícími přístroji, na týdenní registrační pásky (PO – NE), ve všední dny se navíc tlak odečítal i na rtuťovém tlakoměru.

Měření vlhkosti

Měření vlhkosti se provádělo hygrografem, teplota se měřila termografem. Odečítání hodnot fungovalo stejně jako u měření tlaku. U teploty se navíc ještě sledovaly týdenní extrémní hodnoty

Měření dešťových srážek

Na normalizovaném srážkoměru byl každý pracovní den v 7,30 hodin prováděn odečet srážek za uplynulých 24 hodin a v pondělí za uplynulých 72 hodin. Hodnoty se vkládaly do PC. Z naměřených hodnot bylo možné určit jakékoliv průměry a extrémy. Údaje tohoto druhu se měřily od roku 1988.

Měření doby slunečního svitu

Intenzita a délka slunečního záření se měřila pomocí heliografu. I když se k tomu používala skleněná koule, o žádné věštění se nejednalo. Sluneční paprsky procházející ohniskem koule vypálily na měřící papírovou stupnici jednoznačný důkaz o tom, kdy a jak dlouho Slunce svítilo. Heliografem se měřilo od roku 1992 a bylo ukončeno 13. 6. 2010.

METEOROLOGICKÁ STANICE DAVIS (2010 - 2023)

Od roku 2010 do roku 2023 fungovala plně automatická meteorologická stanice DAVIS. Do počítače posílala data o hodnotách teploty, tlaku, vlhkosti, úhrnu srážek, intenzity slunečního záření i rychlosti a směru větru. Naměřené hodnoty byly ovšem zatíženy značnou chybou, neboť stanice nebyla umístěna v normalizované výšce 2 m nad terénem, nýbrž 9,5 m nad zemí hned vedle stěny hvězdárny v oválu parku, který je obehnán stromy a dále zástavbou.

Dnes už jsou naštěstí na internetu k dispozici podrobná data i tabulky z profesionálních stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Data z prostějovské stanice najdete zde.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/historie-mereni-meteorologickych-dat
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému