Hlavní stránka > Ohlédnutí za přednáškou RNDr. Jana Hollana Ph.D. a pozvánka na přednášku prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc.

Ohlédnutí za přednáškou RNDr. Jana Hollana Ph.D. a pozvánka na přednášku prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc.

Banner - RNDr. Hollan - klima 

Přednáška fyzika, astronoma a ekologa RNDr. Jana Hollana Ph.D., odborného pracovníka Centra globální změny Akademie věd ČR se týkala klimatické změny, která v současnosti probíhá na naší planetě a která ať chceme nebo nechceme, se týká nás všech. RNDr. Hollan nám vysvětlil, co způsobuje klimatickou změnu a jaké budou pravděpodobné důsledky pro naši Zemi, pokud v blízké době výrazně neomezíme emise oxidu uhličitého, a to v celoplanetárním měřítku. Přestože se jedná o komplexní a velice složitý problém je v zřejmé, že působením lidské činnosti dochází dnes především k prudkému úbytku druhové rozmanitosti živočichů i rostlin a současně růst globální teploty vede k úbytku ledovců, stoupání hladiny a změně kyselosti moří a oceánů, suchům ve Středomoří a dalším změnám. Tyto změny, které výraznou měrou způsobuje člověk a které lze dokumentovat měřeními, v budoucnosti ovlivní celou lidskou společnost a civilizaci. Je málo pravděpodobné, že se nám podaří zachovat Zemi takovou, jak ji známe dnes. I kdyby lidstvo změnilo své návyky, spotřebu i energetické zdroje, naši potomci již budou žít v odlišném životním prostředí.  

 RNDr. Hollan - přednáška_klima

        Momentky z přednášky RNDr. Jana Hollana.

 

Další přednáška s názvem Komety kamikadze se uskuteční 11. září 2014 v 18:00 hodin. Když 2. 12. 1995 startovala kosmická sonda SOHO, nikdo netušil, že tato sonda určená k pozorování Slunce se stane nejúspěšnějším lovcem komet všech dob a otevře zcela novou kapitolu výzkumu těchto stále ještě tajemných těles. Přednášejícím bude prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., jehož profesní život je spojený s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde se věnuje aplikované matematice. K tématům jeho vědeckovýzkumné činnosti patří mimo jiné numerické metody analýzy a zpracování obrazů a tato práce se stala též základem pro získávání unikátních fotografií slunečních zatmění, které rovněž sám pořizuje. Tyto fotografie tvoří v současnosti naprostou světovou špičku, byly dokonce publikované na titulní stránce časopisu Nature. Jako jedinému na světě se mu podařilo vyfotografovat, v loňském roce mediálně velice známou, kometu Ison v přísluní. Úzce spolupracuje s předními zahraničními odborníky a institucemi, například s Havajskou univerzitou. K jeho dalším koníčkům paří též cestování po vysokých horách a fotografování přírody a dalších zajímavých astronomických objektů a úkazů. Jeho osobní internetové stránky jsou: www.zam.fme.vutbr.cz/~druck.

Prof. Miloslav Druckmüller a kometa McNaught

Prof. Miloslav Druckmüller a jeho snímek komety kamikadze McNaught C/2006 P1, která jen těsně minula Slunce.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/ohlednuti-za-prednaskou-rndr-jana-hollana
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému