Hlavní stránka > Archiv článků > Anders Celsius - 270 roků od úmrtí

Anders Celsius - 270 roků od úmrtí

ANDERS CELSIUS
27.11.1701 – 25.4.1744

Celsius, Fahrenheit, Réamur, Kelvin,…  jsou všechno jména spojená s pokusy o měření teploty.

Než se o nich blíže zmíním, položím si otázku, kdo vlastně vynalezl teploměr? Odpověď zdaleka není jednoduchá a Celsius to nebyl! S měřidlem teploty je totiž spojeno více jmen. Jedním z nich je i jméno italského fyzika a astronoma Galileo Galilea, který předváděl svůj primitivní termoskop již v roce 1597 ve Florencii. O něco později se o sestrojení teploměru pokoušel další Ital, Santorio Santorio. Byl profesorem medicíny na univerzitě v Padově a tak ho mj. zajímala i teplota lidského těla. A když ruku k dílu přiložil do třetice další Ital, fyzik Evangelista Torricelli, byl teploměr na světě.  A hned spatřil světlo světa další problém – problém volby dvou bodů stupnice respektive dvou teplot, jichž lze snadno dosáhnout. Prvním vědcem, jehož způsob měření teplot vyhovoval tehdy nejvíce, byl německý  fyzik Gabriel Daniel Fahrenheit (14. 5. 1686 – 16. 9. 1736). Ten v roce 1714 zhotovil první rtuťový teploměr a v roce 1724 na něm zavedl stupnici na které 0° F(ahrenheita) odpovídalo teplotě eutektické směsi ledu, vody a salmiaku a 96° F mělo odpovídat obvyklé teplotě lidského těla (podle ní tedy voda mrzne při 32° F a vře při 212° F). Vše pak rozdělil dvakrát po 12 dílech a každý z nich na čtyři dílky – stupně. V roce 1730 přispěl svojí trochou do mlýna francouzský přírodovědec René Antoine Ferchault de Rémaur (1683 – 1757). Ten na svém lihovém teploměru zvolil teplotní škálu mezi bodem tuhnutí a varu vody, což už nám něco připomíná, leč rozdělil ji na 80 dílků. 80° R tedy odpovídá nám známým 100° C, z čehož také plyne, že 4° R odpovídají 5° C. A v roce 1742 Anders Celsius stanovil teploměrnou stupnici tak, že bod varu vody označil 0°  a bod mrznutí vody 100° C. Ne, to není špatně!!!  Až o několik později tuto stupnici obrátil do dnešní podoby Celsiův spolupracovník a nástupce M. Stromor. Ve své práci vycházel Celsius z výsledků slavného anglického fyzika Roberta Boylea, který již roku 1664 volil teplotu tání ledu za základní bod měření. A jak známo, Celsius to pak se svým nápadem na celém světě vyhrál. Inu, výjimky musí být. Velká Británie a USA stále ještě tvrdošíjně lpí na stupních Fahrenheitových. Pro úplnost nutno dodat, že současné vědecké zprávy a technické popisy udávají teplotu v tzv. Kelvinech (nikoliv ve stupních Kelvina!). Připomíná se tak jméno významného britského vědce lorda Kelvina, vlastním jménem Williama Thomsona (24. 6. 1824 Belfast – 17. 12. 1907 Netherhall u Largsu). Ten v roce 1848 zavedl stupnici, jejíž nultý bod odpovídá hodnotě tzv. absolutní nuly, tj. – 273,15° C.

Anders Celsius, švédský fyzik a astronom vystudoval univerzitu ve svém rodišti, Uppsale a už ve svých jednatřiceti letech se stal univerzitním profesorem astronomie. V roce 1732 byl vyslán do Německa, Itálie a Francie za účelem poznávání hvězdáren. Z jeho prací lze připomenout např. pozorování Saturnových měsíců, studium polárních září, závislosti výšky Baltského moře na poloze Měsíce vůči Zemi a Země vůči Slunci apod. V literatuře lze nalézt zmínku, že k vytvoření teploměrné stupnice Anderse Celsia přiměla cesta s francouzskou expedicí do Laponska, která měla měřit část poledníku v blízkosti severního pólu. Většina účastníků této expedice, včetně Celsia, trpěla omrzlinami, ale nebylo čím určit a tedy i zaznamenat, v jakých podmínkách členové expedice pracovali. Proto se Celsius rozhodl, že ihned po návratu zpracuje teploměrnou stupnici. Jak si umínil, tak také učinil. Snad právě náročné studijní cesty podlomily jeho zdraví a tak umírá na tuberkulózu už ve věku pouhých 43 let. K vědě a výzkumu podědil Celsius vlohy nejen po svém otci, ale též po obou dědečcích, z nichž jeden byl matematik a druhý astronom.

A na závěr mi dovolte, abych těm, kteří čtou anglické noviny (ty v rubrice o počasí udávají teplotu ve °F), knihy a literaturu vůbec, napomohl ve způsobu převodu mezi stupni Celsia a Fahrenheita:

1)            převod °C na °F. C násobte dvaceti, odečtěte dvojnásobek, to celé podělte deseti a přičtěte 32.

Př. 6

°C = 6 x 20, - 12,  :10,  + 32 = 42,8° F.

2)            převod °F na °C. Odečtěte 32, dělte 9 a násobte  5. Př. 77

°F = (77 – 32)/9, x 5 = 25°C.

 

 

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/anders-celsius---270-roku-od-umrti
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému