Hlavní stránka > Klub Gemini

Gemini I a Gemini II

Astronomický klub Gemini je rozdělen na dvě části -

Gemini I  - pro žáky ZŠ od 10 let

Gemini II - pokračovací kurz pro členy loňského klubu GEMINI I a další vážné zájemce o astronomii.

V případě nahlášení nižšího počtu zájemců budou oba kroužky sloučeny do jednoho s názvem GEMINI. Schůzky se poté budou konat vždy ve čtvrtek od 17:00 - 18:00.

Členové jednoho klubu Gemini se schází každé úterý v 17:00 hodin a členové druhého klubu každý čtvrtek ve stejný čas v přednáškovém sále hvězdárny. Schůzky klubů Gemini bývají rozšířené o jednoduchý fyzikální pokus, který se pokud možno vztahuje k probíranému tématu. Schůzky obou klubů Gemini se konají od počátku měsíce října.

V případě dobrého počasí se věnujeme též astronomickému pozorování.

Cena školného je 400 Kč/ školní rok, lze platit i pololetně.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/gemini-i-a-gemini-ii
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému