Hlavní stránka > Archiv článků > Gemini za hranicemi všedních dnů

Gemini za hranicemi všedních dnů

Logo HaP HK

Píše se sobota 7. listopadu 2015 a právě začíná společná výprava astroklubů Gemini I a Gemini II na hvězdárnu do východočeské metropole Hradce Králové. Při troše štěstí na počasí, si mohli účastníci zpříjemnit ranní vstávání pohledem na seskupení tří planet a Měsíce. Sraz máme v 10:00 hodin před budovou hvězdárny v Hradci Králové a plán je následující: Nejprve projít planetární stezku až po planetu Saturn, potom se občerstvit a shlédnout program připravený speciálně pro nás ve zbrusu novém planetáriu. Nakonec projít hvězdárnu a v případě dobrého počasí se podívat na dalekohledem Slunce. Prakticky všechno nám vyšlo až na tu modrou oblohu.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové.

 

Ranní seskupení planet bylo vidět toliko z Brna a jinak celý den mírně poprchalo. Ale zase byla krajina během výletu taková snová a i to je krása pro toho, kdo se umí dívat kolem sebe. Kromě Slunce a planet nabízí královehradecká planetární stezka zastavení také u planetky Ceres a Halleyovy komety a u každého tělesa jsme si společně popovídali. Asi v 11:45 jsme se vrátili na hvězdárnu a ve foyer planetária jsme si udělali přestávku na občerstvení a prohlídku různých interaktivních exponátů. Zajímavá je například mlžná komora, která zviditelňuje průchody elektricky nabitých částic ze Země, ale i z kosmu. Princip je podobný jako vznik kondenzačních čar za letadly. Je zajímavé, jak mnoho částic prochází nepřetržitě našimi těly a to byly mlžnou komorou dobře zviditelněné jenom ty částice, které letěly víceméně vodorovně!

Gemini u Země a Měsíce

Gemini zkoumají jak veliký se jeví Měsíc ze Země a naopak.

 

Gemini v pásu planetek

Gemini v pásu planetek.

 

Gemini u Saturnu

Gemini zkoumají planetu Saturn.

 

Snová krajina planetární stezky v HK

Planetární stezka pokračuje dál kolem rybníka Datlík, ale na vnější části Sluneční soustavy už nám nezbyl čas.

 

Asi o půl jedné začal potom pořad v planetáriu rozšířený a připravený speciálně pro naši výpravu prostějovských hvězdářů. Zdejší planetárium je unikátní v tom, že v něm zcela chybí středový projektor, který v jiných planetáriích může poněkud překážet ve výhledu blízko sedícím návštěvníkům. Nahrazuje jej velice zdatně pět unikátních dataprojektorů s kontrastem 1:2 500 000 a perfektní kresbou, takže simulace oblohy je naprosto špičková. Připadáte si dost podobně jako v kině IMAX, jehož obraz vyplňuje celé zorné pole diváka. V první části pořadu jsme si ukázali, co vše je k vidění na obloze za perfektních pozorovacích podmínek a také jsme měli možnost vyzkoušet různé možnosti, které tento digitální systém nabízí. Ve druhé části jsme shlédli pořad o kosmických srážkách.

Exponáty v HK

Prohlídka exponátů ve foyer královehradeckého planetária.

 

V královehradeckém planetáriu

Expedice Gemini usazena v pohodlných sedadlech planetária.

 

Ve 14:00 hodin potom následovala prohlídka starší části hvězdárny a návštěva kopule se slunečním dalekohledem. Jedná se o refraktor Zeiss 200/3000 na společné montáži s historickým koronografem. Bohužel, Slunce se ukrývalo za oblaky, takže z praktického pozorování nebylo nic, což ze škoda, protože si pamatuji, že stejný refraktor se nachází rovněž na hvězdárně v Brně a poskytuje naprosto dokonalý obraz. Digitální obraz Slunce je zde navíc možné získat automatickým robotickým dalekohledem, umístěným na budově nového planetária, anebo mají návštěvníci královehradecké hvězdárny možnost prohlédnout si sluneční chromosféru dalekohledem s filtrem H-alfa.  Místo toho jsme si pomocí Foucaltova kyvadla prakticky demonstrovali rotaci naší Zeměkoule. Závěr naší expedice tvořila malá astronomická soutěž a potom se již účastníci rozjeli do svých domovů.

Královehradecký sluneční dalekohled

Luděk Dlabola nás seznámil také s královehradeckým slunečním dalekohledem.

 

Foucaltovo kyvadlo

Stáčení Foucaltova kyvadla je přímým důkazem rotace naší planety.

 

Soutěž

Závěrečná soutěž o drobné ceny.

 

Děkujeme moc rodičům členů astroklubů Gemini, že se výpravy zúčastnili a že si i vyšli vstříc tím, že si do Hradce Králové vzájemně zajistili odvoz auty. Tato vstřícnost a dobrá vůle je myslím úžasná a velice cenná a netýká se to jenom v astronomie, ale života vůbec. Zároveň bychom touto cestou moc rádi poděkovali pracovníkům hradecké hvězdárny Janu Veselému a Luďkovi Dlabolovi za laskavý a neobyčejně vstřícný přístup. Je to především jejich zásluha, že se výprava mladých prostějovských astronomů na hradeckou hvězdárnu vydařila a že zde bylo neobyčejně příjemné pobýt. Určitě v budoucnosti využijeme jejich nabídku a hvězdárnu v Hradci Králové navštívíme znovu, má věru co nabídnout.

Luděk Dlabola a Jan Veselý

Naši skvělí průvodci Luděk Dlabola a Jan Veselý.

 

Šípky u planetární stezky v HK

Podzimní procházka nám nabídla krásy nejen astronomické. Ale konec konců i toto všechno je náš vesmír...

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/gemini-za-hranicemi-vsednich-dnu
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému