Hlavní stránka > Archiv článků > Momentky z Týdne vědy a techniky AVČR 2017

Momentky z Týdne vědy a techniky AVČR 2017

Banner -

V listopadu 2017 se naše hvězdárna zapojila do Týdne vědy a techniky AVČR, což je největší vědecký festival v naší republice. Všechny akce, konané v rámci tohoto festivalu byly přístupné zdarma. Na každý den od 6. 11. do 12. 11. byl připraven program pro veřejnost, některé dny pro dospělé a jiné dny pro malé zvídálky.

V rámci Týdne vědy a techniky AVČR se mimo jiné uskutečnily tři přednášky:

V pondělí 6. 11. u nás vystoupili se společnou přednáškou hned dva přednášející - prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. a RNDr. Blažena Švandová, Ph.D. Přednáška se týkala výjimečné osobnosti, matematika, filozofa a kosmologa Kurta Gödela. Na jednu stranu byl Gödel osobnost složitá, na druhou však naprosto geniální, která je ale v povědomí široké veřejnosti většinou naprosto nedoceněná. Každý z přednášejících se Gödelovi věnoval z trochu jiného úhlu pohledu. RNDr. Švandová nás seznámila s nelehkými životními osudy tohoto slavného brněnského rodáka a s filozofickou stránkou jeho díla. S jeho úvahami o paradoxech a formální logice, na které je v podstatě vystavěna celá matematika. Mezi jeho žáky patřili například Alan Turing a John von Neuman, kteří se stali průkopníky v oblasti elektronických počítačů. V podstatě lze říci, že Kurt Gödel položil teoretický fundament dnešní  informační společnosti. Prof. Novotný nám pak objasnil Gödelův příspěvek ve fyzice, konkrétně k teorii relativity, jeho úvahy o čase a unikátní představu věčného rotujícího vesmíru s časovými smyčkami. Kurt Gödel je osobnost, která rozhodně stojí za pozornost a to nejen proto, že se narodil ve městě Brně, které je od Prostějova relativně nedaleko.

Přednáška

Pochopit některé Gödelovy myšlenky není úplně snadné, ale oba přednášející se tohoto nelehkého úkolu dobře zhostili.


RNDr. Švandová a prof. Novotný

RNDr. Blažena Švandová, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

  

V úterý 7. 11. proběhla přednáška „NOBELOVA CENA“spojená s vernisáží stejnojmenné výstavy. ZMPVPřednášejícím byl bývalý dlouholetý ředitel naší hvězdárny RNDr. Jiří Prudký, který si na závěr připravil pro návštěvníky ještě jedno speciální překvapení. Každý má v mysli Nobelovu cenu spojenou jako nejprestižnější ocenění, které mohou vědecké osobnosti obdržet. Pověděli jsme si o historii této ceny, osobnosti zakladatele Alfreda Nobela a spoustu dalších vážných i méně vážných zajímavostí, které jsou s tímto oceněním spojeny. Součástí této zajímavé a velice precizně připravené přednášky bylo rovněž představení nové výstavy, kterou na toto téma RNDr. Prudký sestavil a která je až do konce roku 2017 umístěna v pozorovatelně naší hvězdárny. Po té předpokládáme její zapůjčování na školy, ale i jiné instituce. Tato výstava vznikla za finanční podpory statutárního města Prostějova, konkrétně z dotační oblasti "Zdravé město". Rádi bychom touto cestou městu Prostějov za tuto podporu velmi poděkovali. Výstavní panely si lze prohlédnout na internetové adrese: http://www.hvezdarnapv.cz/galerie?id=110 . Protože součástí udílení Nobelových cen je kromě medaile, osobního diplomu a peněžité prémie rovněž slavnostní ceremoniál a banket, obohatil RNDr. Prudký svůj program o nevšední bod. Vzhledem k tomu, že v nedávné době složil baristické a barmanské zkoušky, namíchal všem návštěvníkům na závěr nealko drink zvaný „Malý lord“.

Přednáška

Velice kultivované a velice zajímavé povídání o Nobelových cenách.

 

Výstava

V pozorovatelně byla připravena vernisáž nové výstavy „Nobelova cena“.

 

Malý Lord

Závěr večera patřil míchání drinku „Malý lord“, který si mohli dát i řidiči.

 

Jiří Prudký

RNDr. Jiří Prudký.

 

V pátek 10. 11. jsme na naší hvězdárně uvítali prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc., který vystoupil s přednáškou na téma „KOMETY - POSLOVÉ Z HLUBIN VESMÍRU“. Letošní rok je totiž přímo ve znamení komet a i v současné době je ve druhé polovině noci jedna v dosahu dalekohledů naší hvězdárny. Pověděli si o podstatě i historii objevování těchto kosmických objektů a zaměřili se též na báječné objevy, které nám v posledních letech přinesly kosmické sondy. Přednáška byla kromě jiného doprovázena také spoustou překrásných fotografií komet, které vyfotografoval přímo prof. Druckmüller, z nichž některé byly oceněny prestižními oceněními "Snímek dne NASA (APOD)" a "Astrofotografie měsíce České astronomické společnosti (ČAM)".

prof. Druckmüller

Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. na prostějovské hvězdárně.

 

Přednáška

Přednáška se těšila velkému zájmu návštěvníků a také z ní byla pořízena reportáž pro regionální televizi ZZIP.

 

Diskuse po přednášce

Po ukončení přednášky odpovídal prof. Druckmüller na otázky návštěvníků i individuálně.

 

Rádi bychom tímto poděkovali všem přednášejícím, že si udělali čas ve svých programech a vystoupili na naší hvězdárně.

Připravených akcí bylo samozřejmě mnohem více a hvězdárna byla otevřena veřejnosti každý den od pondělka až do neděle. Vadou na kráse bohužel bylo, že prakticky každý den bylo zamračené počasí a tak nebylo možné provádět plánovaná astronomická pozorování Slunce ani hvězd. Věříme však, že si i tak během Týdne vědy a techniky AVČR každý našel to své.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/momentky-z-tydne-vedy-a-techniky-avcr-2017
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému