Hlavní stránka > Archiv článků > Naše kompletní nabídka na září

Naše kompletní nabídka na září

PŘEDNÁŠKA

POSLOVÉ Z HLUBIN VESMÍRU – RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.

20. 9. (čtvrtek) v 18:00 hodin

Přednáška

Kosmické objekty k nám vysílají částice s extrémně vysokými energiemi, mnohonásobně vyššími, než jaké jsou schopny produkovat pozemské urychlovače. Tyto částice jsou ale velmi vzácné. K jejich studiu jsou budovány observatoře o ohromné detekční ploše. I po více než sto letech pozorování však zůstává mnoho nezodpovězených otázek týkajících se původu a povahy těchto částic. Se současným stavem poznání, ale i s výhledy do budoucna, nás seznámí RNDr. Martina Boháčová, Ph.D., zástupce vedoucího oddělení astročásticové fyziky z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

RNDr. Martina Boháčová, Ph.D., vystudovala částicovou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR se zabývá výzkumem kosmického záření extrémně vysokých energií.

Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

 

 

 

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost

Astronomická pozorování

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 20:30 do 21:30 hodin.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.

Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

 

ASTRONOMICKÝ VÍKEND           

sobota 8. 9.

Astronomický víkend

Během Astronomického víkendu je možné v sobotu navštívit hvězdárnu a zúčastnit pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 hodin a pozorování večerní hvězdné oblohy v 20:30 do 21:30 hodin.

V sobotu 8. 9. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu soutěží „PLANETY“- SATURN. Soutěži bude předcházet povídání o této překrásné planetě, která je obklopena bohatou soustavou prstenců a početnou rodinou měsíců. Tuto planetu je také možné si v září prohlédnout na vlastní oči astronomickým dalekohledem během večerních veřejných pozorování.

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

 

Pohádková středa pro děti

JAK SATURN PRSTENEC POZBYL

Pohádka

Pohádku uvádíme ve středu 5. 9. a 26. 9. v 15:30 hodin. Saturn si se svými kamarády vyjel na projížďku na pohádkovou planetu. Svůj prstenec dal jako dárek krásné Jitřence, ale Saturn přece nemůže bez svého prstence být. Jitřenka musí obstarat prstenec jiný, navlas stejný jako původní. Na obloze se lze přesvědčit, že Saturn prstenec má. Saturn se svým výrazným prstencem patří k nejkrásnějším planetám.

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

 

VÝSTAVY

Výstava

  • VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

  • Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

  • NOBELOVA CENA

  • OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

První dvě výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše uvedenou výstavu také zapůjčujeme.

 

 

 

ASTRONOMICKÉ KLUBY

XXVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti. Nový ročník začíná 26. 9. v 16:30hodin, ukončen bude v červnu 2019. Členové se budou scházet každou pracovní středu v 16:30 hodin. Délka schůzek je 60 minut. Děti se budou seznamovat se sluneční soustavou. Bude jim vysvětleno střídání podob Měsíce, seznámí se se souhvězdími pozorovatelnými během roku. Dozví se i základní informace z kosmonautiky. Na jaře a na podzim budou setkání doplněna, za jasného počasí, pozorováním Slunce. Od listopadu do února, za příznivého počasí, probíhají schůzky především v pozorovatelně u dalekohledů. Děti se naučí orientovat na obloze. Pozorovat budou planety, Měsíc a další zajímavé objekty. Taková pozorování si mohou děti prodloužit do 18:30 hodin. Členové klubu mají přístup na všechny akce Astronomického oddělení (hvězdárny) zdarma. Pololetní poplatek 150 Kč.

 

AVÍZO!

XLVIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMINI je rozdělen na dvě části.

Astroklub Gemini

Klub GEMINI I navštěvují žáci ZŠ od čtvrté třídy ZŠ. Členové klubu se postupně seznámí s tělesy Sluneční soustavy, stelární astronomií i vesmírem jako celkem. Povíme si o principech astronomických dalekohledů. Každá schůzka zahrnuje též jednoduchý fyzikální pokus, který se pokud možno váže na probírané téma a který je zábavnou formou zpřístupní. V případě dobrého počasí může být součástí některých schůzek rovněž astronomické pozorování a to buď Slunce, nebo v zimních měsících hvězdné oblohy. Schůzky se budou konat pravidelně ve čtvrtek od 16:30 do 17:30, není-li stanoveno jinak a první schůzka je plánována na 4. října. Jednorázový poplatek na školní rok 2017/2018 činí 300 Kč.

Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz pro členy klubu GEMINI I a další vážné zájemce o astronomii. Nabízí hlubší seznámení s některými oblastmi astronomie a je více zaměřen na praktickou stránku. Ve větší míře zahrnuje individuální přístup. Členové klubu mají možnost seznámit se s ovládáním pozorovací techniky a provádět jednoduchá samostatná astronomická pozorování. Schůzky se konají pravidelně vždy v pondělí od 16:30 do 17:30 hodin, první schůzka je plánována na 17. září. Jednorázový poplatek na školní rok 2017/2018 činí 400 Kč.

Členové klubu GEMINI I i GEMINI II mají přístup na všechny akce hvězdárny zdarma. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.

 

 

 

AVÍZO!

NOC VĚDCŮ

SLUNEČNÍ SOUSTAVA VE 3D

5. 10. (pátek)     v 18:00 hodin

3D Sluneční soustava

Vydejte se virtuální meziplanetární kosmickou lodí poznávat Sluneční soustavu. Navštívíme postupně Slunce, všechny planety s krátkou zastávkou na Měsíci, proletíme pásem planetek a nakonec budeme sledovat kometu, která nás dovede zpět k naší planetě Zemi. To vše v 3D projekci s odborným výkladem.

Za dobrého počasí bude po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

Vstup zdarma.

 

Změna programu vyhrazena.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/nase-kompletni-nabidka-na-zari2018
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému