Hlavní stránka > Odborná pozorování na prostějovské hvězdárně v roce 2018

Odborná pozorování na prostějovské hvězdárně v roce 2018

V roce 2018 se odborné aktivity na prostějovské hvězdárně velmi dobře rozvíjely. K dlouhodobému provádění zákresů sluneční fotosféry, kterému se do konce května 2018 věnovala Božena Černohousová a od začátku června Karel Trutnovský a k určování časů minim proměnných hvězd, které prováděl celoročně Martin Tylšar, přibylo ještě pozorování zákrytů hvězd planetkami, blízkozemních asteroidů a přechodů exoplanet před kotoučky vzdálených hvězd, kterým se rovněž věnoval Martin Tylšar. Tyto aktivity přináší, kromě prestiže hvězdárny v odborné obci, zejména možnost pokročilým členům našich astronomických klubů, což jsou především nadaní žáci a studenti z Prostějova a okolí, rozšířit si své dovednosti a znalosti nad rámec všeobecně populárních znalostí o astronomii a zapojit se do moderního vědeckého výzkumu. Navíc statutární město Prostějov přispělo v roce 2018 částkou 55 630,-Kč Astronomickému oddělení Muzea a galerie v Prostějově na pořízení astronomické chlazené CCD kamery G2-0402 s čipem KAF-0402ME (výrobce: Moravské přístroje a.s.), vybavené interním filtrovým kolem a sadou fotomerických BVRI filtrů s AR vrstvami. Tuto novou kameru jsme na hvězdárně obdrželi v prosinci 2018. Předpokládáme, že počínaje rokem 2019 přinese nejen možnost určování okamžiků minim proměnných hvězd, ale s využitím standardních fotometrických filtrů umožní navíc měření jasností těchto hvězd. V roce 2018 pokračovala spolupráce s odbornými vědeckými institucemi. Výsledkem spolupráce například s Univerzitou Karlovou v Praze bylo uveřejnění pozorování provedených na prostějovské hvězdárně ve dvou článcích v prestižním mezinárodním časopise Astronomy & Astrophysics (A&A).

 

Dlouhodobá pozorování sluneční fotosféry:

Celý rok 2018 bylo Slunce velice klidné. Ve fotosféře bylo pozorováno jen velmi málo slunečních skvrn. Bylo pořízeno celkem 76 zákresů fotosféry a v 50 případech bylo dokonce Slunce zcela čisté, beze skvrn. V ostatních případech se na Slunci nacházela vždy jen jedna skupina skvrn, s výjimkou 20. června, kdy díky třem skupinám skvrn dosáhlo největší relativní číslo slunečních skvrn (tzv. Wolfovo číslo) hodnoty 52. Návštěvníci akce Věda v ulicích, která proběhla v úterý 19. června a na které probíhalo rovněž pozorování sluneční fotosféry i chromosféry, měli tedy veliké štěstí. Ani v jednom pozorovacím dnu v roce 2018 nebyla na Slunci pozorovaná tak velká skvrna, že by ji bylo možné zahlédnout jen očima přes svářečské sklo. Informace o sluneční aktivitě, které jsou pravidelně v měsíčních intervalech zveřejňovány na internetových stránkách prostějovské hvězdárny, doplňoval v roce 2018 svými velice zajímavými fotografiemi a časosběrnými videi bývalý absolvent astroklubu Gemini a současný spolupracovník hvězdárny Stanislav Chlup, za což mu patří veliký dík!

 

Přehled pozorování Slunce v jednotlivých měsících:

měsíc                    zákresy rel.č.      sv.sklo  bez skvrn

Leden                   8             14           0             6

Únor                     6             22           0             3

Březen                 8             0             0             8

Duben                  14           19           0             8

Květen                 4             11           0             3

Červen                 2             52           0             0

Červenec             3             0             0             3

Srpen                   4             12           0             2

Září                       7             16           0             3

Říjen                    12           15           0             8

Listopad              6             15           0             4

Prosinec              2             0             0             2

 

 

Noční odborná pozorování:

 

Celkem bylo provedeno 77 pozorování, na základě kterých bylo provedeno:

42 x Měření proměnných hvězd (VAR)

7 x Pozorování  transitu  Exoplanety (EXO)

4x Pozorování blízkozemních asteroidů a planetek za účelem zpřesňování jejich tvarů a drah.

2x publikace v A&A:

 https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2018/11/aa32793-18/aa32793-18.html

https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2018/12/aa33708-18/aa33708-18.html

2x Pozorování zákrytů hvězd planetkami (European  asteroid ocultation O+)

(historicky první takováto pozorování z prostějovské hvězdárny)

planetka Leda:

http://www.euraster.net/results/2018/index.html#1118-38

http://www.euraster.net/results/2018/20181118-Leda_crd.gif

Leda

planetka Kleopatra:

http://www.euraster.net/results/2018/index.html#1107-216

Kleopatra

 

1x přechod exoplanety databáze TRESCA

(historicky první zaznamenaný transit exoplanety z prostějovské hvězdárny)

http://var2.astro.cz/tresca/transit-detail.php?id=1536879238

 

44 nově objevených proměnných hvězd (2.místo v katalogu CzeV za r. 2018 )

CzeV - 2 místo Martina Tylšara za rok 2018

 

24 fotografických nocí (astrofotografie byly zveřejňovány na internetových stránkách hvězdárny, ale tvořily též základ pro činnost klubu Astrofotografie a pro Letní školu astronomie 2018 pro zájemce z řad široké veřejnosti)

Supernova v M77

Astrofotografie supernovy v galaxii M77 v souhvězdí Velryby.

 

 

Podrobný přehled nočních odborných pozorování

 

Leden

21.1. B33                            Foto (koňská hlava)

31.1. AL Tau                       Var databáze Var astro

 

Únor

3.2. QV Ori                         Var pro  databáze NYX

9.2. -  Ha Alfa  – B33        Foto (koňská hlava)

19.2. NGC2237                 Foto (mlhovina rosseta)

25.2. HAT-P-22b               Transit exoplanety                        

26.2. KELT-4A b                Transit exoplanety        

28.2. NGC  2237               Foto (mlhovina rosseta)

 

Březen

21.3. YY Gem                     Var do databáze NYX následná  publikace v A&A prof. Wolf

22.3. YY Gem                     Var do databáze NYX následná  publikace v A&A prof. Wolf

24.3. HW Vir                      Var          databáze NYX

25.3. HZ Dra                       Var         databáze NYX

25.3. HW Vir                      Var         databáze NYX

 

Duben

4.4. Thorova přilba                        Foto

7.4. Kupa galaxií v panně              Foto

8.4. Gu Boo                                      Var databáze NYX  následná publikace v A&A prof. Wolf

14.4. M109                                      Foto (galaxie)

20.4. M104                                      Foto (galaxie)

21.4. Gu Boo                                    Var databáze NYX  následná publikace v A&A prof. Wolf

22.4. NGC 4565                               Foto (jehlová galaxie)

23.4. LN Dra                                      Var databáze NYX

29.4. V362 Cas                                  Var databáze Var asto

 

Květen

5.5. Virgo A                        Foto (galaxie)

6.5. blízkozemní  asteroid 388945(2008 TZ3).  Jedná se o první pozorování tohoto druhu z HVPV.

13.5. NGC3718                  Foto (galaxie pro letní školu)

13.5. NGC4559                  Foto (galaxie)

13.5. NGC6888                  Foto (mlhovina srpek)

14.5. V1070 Oph               Var databáze Var astro

19.5. M13                           Foto (kulová hvězdokupa)

20.5. Gu Boo                      Var databáze NYX  následná publikace v A&A prof. Wolf

21.5. M101                         Foto (galaxie)

29.5. V1043 Her                Var databáze NYX

30.5. HD189733b              Transit exoplanety

31.5. V0373 Boo               Var databáze NYX

 

Červen                

22.6. V1004 Cyg                Var databáze NYX

 

Červenec

3.7. pokus o pozorování planetky            neuspěšně        

10.7.C2017s3                     Foto (Kometa Panstarrs)

11.7. V0974 Cyg                Var databáze NYX

16.7. NGC6888                  Foto Ha+O3 (mlhovina srpek)

 

Srpen

23.8. WASP-33b               Transit exoplanety (negativní výsledek)

28.8. V0380 Dra Var v průběhu noci oblačnost, (negativní výsledek)

 

Září

8.9. BQ Peg                        Var databáze NYX

9.9. Qatar 5b                     Transit exoplanety (negativní výsledek)

10.9. Gama Cas                Foto (mlhovina v Cassiopeji)

13.9. Qatar-4b And         Transit exoplanety  databáze TRESCA

http://var2.astro.cz/tresca/transit-detail.php?id=1536879238

Historicky první zaznamenaný transit exoplanety z HVPV

 

25.9. EM Lac                      Var         (negativní výsledek)

25.9. TYC 5112-252-1 Ser              Var oblačnost  (negativní výsledek)

25.9. HP Aur                      Var                oblačnost (negativní výsledek)

28.9. B33                            Foto (mlhovina koňská hlava)

28.9. BP Vul                        Var databáze NYX

30.9. BQ Aql                       Var databáze NYX

30.9. V392 And                 Var databáze NYX

30.9. MZ Lac                      Var databáze NYX

 

Říjen

1.10. MZ Lac                      Var databáze NYX

5.10. Qatar 5b                   Transit exoplanety

6.10. CP Tri                         Var databáze NYX

11.10. Hq Cep                   Var databáze NYX

12.10. CP Tri                      Var databáze NYX

18.10. NGC 6823              Foto

19.10. GX Aur                    Var databáze NYX

21.10. NGC 6823              Foto     

21.10. M42                         Foto SII

31.10. pozorování planetky EROS

31.10. WZ And                  Var databáze NYX

 

Listopad

7.11. HP Aur                      Var databáze NYX

7.11. Zákryt planetkou Kleopatka            Evropská databáze zákrytů  asteroidu , první takové pozorování z HVPV

12.11. CY Lac                      Var databáze NYX

16.11. CL Aur                     Var databáze NYX

17.11. DD Aqr                    Var databáze NYX

18.11. DK Cep                   Var databáze NYX

18.11. BE Dra                     Var databáze NYX

18.11. DD Aql                    Var databáze NYX

18.11. CL Aur                     Var databáze NYX

18.11. Zákryt planetkou Leda     Evropská databáze zákrytů asteroidu   

28.11. M77                         Foto

 

Prosinec

4.12. rozpozorováno dlouhodobé pole V743 Cep        Důvod hledání 4 a více hvězdného systému, spolupráce s doc. Zaschem z UK

5.12. V743 Cep                               Var        

5.12. zákryt planetkou Leda         bohužel 12 min před zákrytem se zvedla mlha

13.12. 46P/Wirtanen                     Foto vánoční komety

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/odborna-pozorovani-na-prostejovske-hvezdarne-v-roc
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému