Hlavní stránka > Archiv článků > Rychleji než světlo

Rychleji než světlo

Rychleji než světlo

V minulé době podnikli členové našich astroklubů Gemini cesty na hvězdárny a planetária v Hradci Králové a v Ostravě. Po dvou letech nastala opět doba pro navštívení hvězdárny a planetária v Brně. Tentokrát nás zlákal pořad ve velkém planetáriu s názvem „Rychleji než světlo“, ale k vidění toho bylo na Kraví hoře samozřejmě mnohem více. I když většina z našich „kroužkařů“ měla možnost navštívit tuto hvězdárnu v rámci výuky na svých školách již dříve, určitě nelitovali, protože tentokrát měli možnost nahlédnout i do míst, kam se většina návštěvníků brněnské hvězdárny a planetária hned tak nedostane a uvidět věci, které se hned tak nevidí. Na tomto místě proto patří veliký dík především pracovníkům Hvězdárny a planetária Brno, kteří nám velice ochotně vycházeli všemožně vstříc. Je to snad vlastnost většiny lidí zabývajících se astronomií, že vidí svět více z kosmické perspektivy, mají dobré srdce a že si navzájem pomáhají, jak je to jen možné. Děkujeme velmi za všechny účastníky naší expedice, kterých byla tentokrát docela početná skupina a kteří po skončení výletu nešetřili na adresu brněnské hvězdárny chválou.

 

Před hvězdárnou

Většina účastníků výpravy jela z Prostějova do Brna společně vlakem, nicméně sraz s ostatními, kteří vyrazili po vlastní ose, byl tentokrát stanoven na Kraví hoře, přímo před vchodem do brněnské hvězdárny. Nachází se zde skupina různých interaktivních exponátů a „hejblat“, na kterých si mohli všichni do sytosti „pohrát“ a zkrátit si tak čas do smluveného společného srazu.

 

u kopule

První naše kroky vedly do historické kopule, ukrývající brněnskou „dvacítku“. Tato kopule je nejstarší pozorovatelnou Lidové hvězdárny v Brně na Kraví hoře a přináší Brňanům úžasné pohledy do nebe již od roku 1954.

 

V kopuli

Refraktor 200/3000 mm je velmi kvalitní dalekohled pro pozorování zejména Měsíce a planet. V nedávné době prošel rekonstrukcí a dnes je možné jej využít rovněž pro pozorování Slunce. Pohledy přes něj jsou doslova fantastické.  Je veliká škoda, že během naší výpravy bylo zataženo a třeba Měsíc nebyl vidět. Po stěnách kopule je výstava mapových listů z hvězdného Atlasu Coeli 1950.0 od Antonína Bečváře. Jedná se o znamenité dílo hvězdné kartografie, které vešlo do dějin a až do doby současného digitálního mapování oblohy se stalo se vzorem a standardem pro mnoho dalších uranografických děl na celém světě.

 

Exploratorium - galerie

Návštěva Exploratoria. V minulosti se zde nacházely různé interaktivní exponáty ukazující a vysvětlující některé astronomické, fyzikální a přírodní jevy. V současnosti je tento prostor přebudován v galerii obsahující zejména velkoplošné obrazy mlhovin a hvězdokup, doplňujících obří fotografii jižní části Mléčné dráhy s výbuchem supernovy, velikou přes tři patra hvězdárny. Tato vždy patřila k nejpůsobivějším exponátům celé hvězdárny a planetária Brno.

 

H-R diagram

V Exploratoriu  lze též najít velký panel obsahující Hertzsprungův-Russellův diagram, vyjadřující závislost povrchové teploty hvězd na jejích svítivosti. Tento diagram patří k základům hvězdné astronomie a dá se na něm pěkně demonstrovat vývoj hvězd s různými hmotnostmi.

 

Pozorovatelna

Dále jsme navštívili veřejnou pozorovatelnu, ve které se nachází jednak menší bratříček „dvacítky“ z kopule – tzv. „patnáctka“ (refraktor 150/2250 mm) a dále nový dalekohled typu Schmidt-Cassegrain o průměru 350 mm. I když se jedná o dalekohledy velmi kvalitní, to nejcennější bohužel brněnské hvězdárně chybí – a to je kvalitní tmavá hvězdná obloha. Díky velice silnému světelnému smogu nad Brnem jsou vizuální pozorování z Kraví hory obtížná a hvězdné objekty se nemají šanci zaskvět se v plné kráse. Horší oblohu lze najít již jen v Praze. Až budou zase jednou hvězdy jako sedmikrásky nad Brnem, bude to znamení, že jsme na správné cestě…

 

Malé planetárium

Z pozorovatelny vedly naše kroky do malého planetária. Jedná se o malé analogové planetárium z roku 1959, druhé nejstarší v České republice. Jeho půvab však spočívá ve skutečnosti, že člověk může povídat, co chce, kdy chce a jak chce a nemusí si předem připravovat žádný program na počítači. V osmimetrové kopuli člověk získá pocit velkého prostoru hned jak se setmí, takže jsme si udělali krátkou orientaci na obloze, zopakovali základní pojmy z hvězdářského zeměpisu a potom se podívali, jak vypadá hvězdná obloha ze severního pólu i z rovníku.

 

u měsíčního Roveru

A potom už se celá naše výprava přesunula do Velkého planetária – tzv. digitária. Pořad „Rychleji než světlo“ začínal již za chvíli. Cestou jsme minuli sice trochu zmenšený, ale přeci jen docela věrný model měsíčního vozidla posádek Apollo - tzv. Rover.

 

Rychleji než světlo

Budeme někdy cestovat napříč vesmírem rychleji než světlo? Posadíme se do kosmických lodí jako ze Star Treku nebo Hvězdných válek a navštívíme všechny ty úžasné světy, které se choulí u hvězd vzdálených stovky, tisíce, miliony i miliardy světelných let? Na tyto informace odpovídal pořad na pomezí vědy a fantazie. Ale jak to bude doopravdy, na to si budeme muset nejspíš počkat, protože ty největší objevy se většinou předpovídat nedají.

 

Meteorářský zpěvník

Ve vlaku, cestou do Brna, ale i z Brna jsme se probírali zpěvníčkem s tzv. Meteorářským folklórem. Jedná se o astronomické expediční písně, které vznikly v dobách minulých na pozorovacích několikatýdenních letních akcích, když bylo zataženo. Je to takový malý dlouhodobější úkol pro naše Gemini. Mnoho astronomů amatérů, ale i profesionálů rádo zpívá a na něco hraje, a pokud už nehrají na žádný hudební nástroj, tak alespoň do něčeho do rytmu tlučou. Naši poslední červnovou schůzku bychom rádi uskutečnili v bufetu U mazánka, kde je možné zapálit si ohníček a opéct si chleba a špekáčky, posilnit se zmrzlinou a hlavně si zahrát na kytaru, či na něco jiného a současně zapět některé z těchto hudebních astrokusů".

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/rychleji-nez-svetlo
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému