Hlavní stránka > Archiv článků > Týden vědy a techniky AVČR - přednáška Mgr. Jana Tomáštíka, Ph.D.

Týden vědy a techniky AVČR - přednáška Mgr. Jana Tomáštíka, Ph.D.

Banner - TVT2018

Týden vědy a techniky AVČR je největší vědecký festival v ČR. Prostějovská hvězdárna se poprvé připojila k této celorepublikové akci v roce 2016 a od té doby každý rok přinášíme začátkem listopadu našim návštěvníkům týden plný přednášek, pozorování Slunce i hvězd a všem malým hvězdářům speciální pozorování pro děti, pohádku a soutěž. A nejinak tomu bylo i v tomto roce. Vstup na hvězdárnu byl na všechny akce konané v rámci TVT zdarma.

 

Plakát -

Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (SLOUP) je pracoviště světové úrovně. Z jeho dílny vychází optické výrobky špičkové kvality, určené pro přední vědeckovýzkumná pracoviště a v poslední době se nejedná pouze o navrhování optických soustav, ale dokonce o výrobu celých speciálních dalekohledů dodávaných na klíč. Světového věhlasu dosáhla tato laboratoř vývojem a výrobou ultrahladkých zrcadel pro Observatoř Pierra Augera v Argentině (PAO) – největší observatoř světa pro výzkum kosmického záření. Jeden centrální segment ze složeného zrcadla, o celkovém průměru 3,6 metru, si mohou naši návštěvníci prohlédnout na vstupním schodišti prostějovské hvězdárny. Mimochodem, podle Dr. Tomáštíka se jedná pravděpodobně o nejčistší zrcadlo tohoto druhu na světě, všude jinde ve světě jsou prý více zaprášená.

Dr. Jan Tomáštík je materiálový fyzik SLOUP. Popsal nám dalekohledy, určené pro sledování vesmíru na různých vlnových délkách, v různých energiích. Zasvětil nás do problematiky detekce částic s velmi vysokými energiemi. Zajímavý byl v této souvislosti příklad rozdílného vzhledu známé galaxie M31 na různých vlnových délkách.

Mezi hlavní projekty, na kterých se v současné době SLOUP podílí, patří: CAT - Cherenkov Array Thémis (France) - 90 lehkých zrcadlových segmentů, průměr 500 mm; PAO  -  Pierre Auger observatory (Malargüe, Argentina)- 1000 lehkých zrcadlových segmentů, průměr 600 mm; Lidar pro PAO  -  2 x segmentované zrcadlo (1m průměr); CELESTE -  Cherenkov Low Energy Sampling and Timing Experiment  (Thémis, Francie) - 3 typy sférických zrcadlových segmentů o celkové ploše 40 m2; DIRAC in CERN Dimeson Relativistic Atom Complex (Ženeva, Švýcarsko) - 12  lehkých skleněných segmentů o průměru 411 mm; CTA - Cherenkov Telescope Array (Chile + La Palma) – Prototyp středního teleskopu + kamery pro studium atmosféry. Nejnovějším příspěvkem SLOUP je teleskop FAST (Fluorescence detector Array of Single pixel Telescopes), což je první kompletní dalekohled zkonstruovaný a vyrobený včetně detektorů v laboratoři SLOUP.

Dr. Jan Tomáštík se nedávno vrátil z Argentiny z observatoře Pierra Augera a tak velká část přednášky byla věnována právě tomuto projektu. Zaměřili jsme se především na teleskopy této observatoře pracující v UV oblasti a popsali jsme si konstrukci těchto dalekohledů. Unikátní je například korekční deska pro vykreslení velkého zorného pole. Zajímavé byly též ukázky z výrobního postupu lehkých zrcadlových segmentů ve SLOUP. Příslibem do budoucna jsou nové moderní NC brousící a leštící stroje umožňující jednak výrobu asférických ploch a současně zrcadel s mnohem větším průměrem než doposud. Velice zajímavou problematiku tvoří též oblast napařování odrazných vrstev. Pracovníci SLOUP nyní řeší problematiku vysoce kvalitního homogenního nanášení speciálních vrstev na zrcadla o průměru přibližně 1m. Dr. Tomáštík nám také popsal techniku určování drsnosti povrchu zrcadel v řádu jednotek nanometrů i metody pro určování adheze (odolnosti) vrstev, což je profesně přesně jeho parketa.

Vedle technických zajímavostí nám Dr. Tomáštík popsal také slasti i strasti života astronomů a techniků uprostřed pampy, na observatoři Pierra Augera.

Další část přednášky tvořilo podrobnější seznámení s projekty CTA (Cherenkov Telescope Array), která na rozdíl od PAO nebude určena pro sledování kosmického záření, ale pro sledování vysokoenergetických fotonů záření gamma, které podobně jako kosmické záření, rovněž vyvolávají atmosférické spršky. Předpokládá se, že budou vybudovány dvě observatoře, jedna na Kanárských ostrovech a druhá v poušti Atacama v Chile. SLOUP se na tomto projektu bude podílet dodávkou 1 m zrcadlových segmentů pro nově konstruované dalekohledy SST. Zajímavé je, že se počítá s umístěním těchto dalekohledů pod širým nebem, bez pozorovatelny! Zrcadla tak budou muset odolávat prachu, dešti a dalším povětrnostním vlivům.

V poslední části se Dr. Tomáštík věnoval úplné novince SLOUP – teleskopu FAST. Podobně jako fluorescenční teleskopy na PAO je určen pro sledování spršek způsobených kosmickým zářením. V průběhu let se měnily varianty tohoto dalekohledu, cílem bylo sestrojit teleskop, který by byl schopen sledovat stejné záblesky jako detektory PAO, ale aby byl mnohem levnější. Navíc je také možné tento teleskop sklápět do různých výšek nad obzor.  V současné době již ve světě fungují první prototypy.

 

FAST

Design teleskopu FAST.

 

Přednáška "Olomoucká zrcadla dobývají svět"

Přednáška Dr. Tomáštíka nám dala nahlédnout do kuchyně tvůrců vědeckých přístrojů určených pro světové observatoře.

 

Pozorování po přednášce

Po přednášce následovalo pozorování hvězdné oblohy.

 

Dr. Jan Tomáštík

Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D. na prostějovské hvězdárně.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/tyden-vedy-a-techniky-avcr---prednaska-mgr-jana-to
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému