Hlavní stránka > Archiv článků > Největší hvězdný ohňostroj

Největší hvězdný ohňostroj

Je teplá noc z 3. na 4. července roku 1054. Stmívá se velmi neochotně, letní slunovrat byl teprve nedávno. Ale potom je obloha dokonale tmavá, žádné světelné znečištění neexistuje. Okem můžeme na nebi napočítat několik tisíc hvězd a Mléčná dráha, která se klene napříč oblohou a je to nejjasnější, co na nebi je. Prakticky všichni lidé spí, protože jejich život se řídí východy a západy Slunce. Snad jen několik málo nespavců tráví noc před domem a užívají si příjemného chládku. Nad ránem vychází nad obzor úzký Měsíc a vedle něj něco nečekaného. Hvězda, která je tak jasná, že Měsíc vedle ní úplně bledne. Dokáže vrhat stín. A když se rozední, je vidět jako světlý bod na modrém nebi za plného slunečního světla…

Takto nějak mohli popisovat tento neobvyklý jev naši předkové. Tato hvězda „host“ byla viditelná po mnoho dní z celé severní polokoule. Nedala se přehlédnout. Ale postupně přeci jen slábla, nejprve se vytratila z denní oblohy a nakonec i z té noční. Nezbylo po ní nic, než vzpomínky lidí a záznamy na mnoha místech světa. Když se dnes podíváme do těch míst na obloze, kde zářila, spatříme v dalekohledu oválnou skvrnu – Krabí mlhovinu. Ve skutečnosti se jedná o pozůstatek po výbuchu supernovy vzdálené 7200 světelných let, největším ohňostroji, jaký hvězda dokáže vytvořit. Na sklonku letošního roku namířil z naší hvězdárny do souhvězdí Býka svůj fotografický dalekohled Newton 200/1000 také Martin Tylšar a přestože pozorovací podmínky nebyly oné noci zrovna ideální, podařilo se mu zachytit následující obraz:

Krabí mlhovina

Fotografie ukazuje jemnou vláknitou strukturu mlhoviny, podle které dostala své jméno. Červená vlákna jsou tvořena vodíkem, materiálem, který kdysi tvořil hvězdu. Modrou barvu vytváří elektrony urychlované silným magnetickým polem kolem centrální hvězdy.

Při odlišném zpracování snímků Martina Tylšara Petrem Skalou se na fotografii níže jasně ukázaly hvězdy v centrální části mlhoviny. Všimněte si zejména velmi těsné dvojice hvězd v samém středu mlhoviny. Zajímavá je zejména ta slabší, spodní z této dvojice. Jedná se totiž o pulsar, neboli velmi rychle se otáčející neutronovou hvězdu, pozůstatek po původní hvězdě. Tato hvězda o poloměru asi jen 10 kilometrů, avšak hmotnosti Slunce, se kolem své osy stihne otočit 33x za sekundu! Pokud byste měli kousíček z této hvězdy u sebe na stole, dlouho byste si jej neužili. Jedná se totiž o tak nahuštěný materiál (v podstatě hustota atomového jádra), že by se vám ihned propadl stolem, i kdyby měl na sobě ocelovou desku, a padal by stále hlouběji až do středu Zeměkoule. Žádný materiál by jej nedokázal zadržet.

Pulsar

Vzhledem k tomu, že Krabí mlhovina je relativně mladý objekt, je dobře patrné její rozpínání. Když Petr Skala přes sebe položil fotografii Martina Tylšara z roku 2015 a druhou pořízenou v roce 1950, můžete si všimnout, jak se některá vlákna výrazně posunují vůči hvězdnému pozadí. Skutečná rychlost rozpínání mlhoviny je asi 1000 km/s, takže od okamžiku svého vzniku již dosáhla velikosti 6 světelných let.

Rozpínání M1

Když vesmír vznikl, byl zde v podstatě pouze vodík a hélium. Přitom naše vlastní těla, stejně jako celá naše planeta jsou směsicí všech prvků celé Mendělejevovy soustavy prvků. Odkud se vzaly? Hvězdy jsou v podstatě továrny na výrobu těžších prvků. Avšak pouze při výbuších supernov mohou vznikat prvky těžší než železo. Supernovy jsou navíc efektivním způsobem jak dostat tyto těžké prvky do volného mezihvězdného prostoru. Všichni jsme doslova děti hvězd. Do té nejniternější podstaty bytí, kterou si vůbec dovedeme představit. Něco musí umřít, aby druhé mohlo žít. Sami jsme stvořeni z materiálu, který se ve vesmíru ocitl podobným způsobem, jaký nám předvádí Krabí mlhovina. Z hvězd, které již ukončili svoji životní pouť oslepujícím výbuchem, ale které v určitém slova smyslu žijí dále v nás samých. A stejně jako kdysi dávné hvězdy, končí nyní i rok 2015 a nastává rok 2016, nesoucí zárodky nových událostí a příběhů. Přejme si všechno dobré, zejména zdraví a štěstí. Ať jsme k sobě tolerantní a laskaví a ať je nám všem na té naší malé modré kuličce krásně.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/nejvetsi-hvezdny-ohnostroj
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému